Toeta tulevasi Eesti lennundusspetsialiste!

Kõigi eraannetajate toetusi ootavad ELA Fondi Pühajärve ja Otto Tauri stipendiumid, mille eesmärgiks on kaasa aidata Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste õppimismotivatsiooni tõstmisele ja aktiivse eluhoiaku kujundamisele.   

Annetamise kaudu on kõigil soovijatel, sh vilistlastel, töötajatel jt lennundussõpradel võimalik toetada lennundushariduse järjepidevust ning edukate üliõpilaste väärtustamist.      

Kuidas toetada?

  • Makse saaja on SA Tartu Kultuurkapital. 
  • Arvelduskontod:
    SEB Pank arveldusarve IBAN: EE251010102052050006, SWIFT: EEUHEE2X
    Swedbank arveldusarve IBAN: EE092200221011379347, SWIFT: HABAEE2X
  • Selgitusse tuleks märkida vastava allfondi nimi, millise stipendiumi toetuseks soovite annetada, ning samuti annetaja isikukood tulumaksusoodustuse saamiseks.
  • Fond on nii eraisikute kui juriidiliste isikute annetusteks alati avatud ning oodatud on toetused igas summas. 

SA Tartu Kultuurkapital on kantud nende mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, kellele tehtud annetusi ei maksustata tulumaksuga teatud piirmäärades. 


Eesti Lennuakadeemia Fond (endise nimega Tartu Lennukolledži Fond) loodi 21. detsembril, 2006. aastal eesmärgiga toetada Eesti lennundusharidust, tõsta lennuohutuse taset ning kaasata erinevaid osapooli lennundushariduse rahastamisse. Fond sündis tänu akadeemia töötajate Carmen Ruusi, Jaanika Mölteri ja Eve Leimanni eestvedamisele. Fondi haldamisel tehakse koostööd SA-ga Tartu Kultuurkapital.

Eesti Lennuakadeemia Fond pakub oma üliõpilastele läbi erinevate allfondide erinevaid stipendiume ja toetusi:

Igal stipendiumil on oma eesmärgid ning konkursil esitatakse kandideerijatele nii akadeemia- kui ka sponsoritepoolsed kindlad kandideerimisnõudmised. Otsuse stipendiumikonkursi võitja(te) kohta teeb iga konkursi stipendiumikomisjon, mis on kinnitatud fondi nõukogu poolt.