Primus

Programm Primus on ajavahemikus 2008-2015 struktuurivahenditest rahastatav programm, mida viib ellu sihtasutus Archimedes. Programmi eesmärgiks on toetada kõrgkooli õppe kvaliteeti ja tõsta lõpetajate konkurentsivõimet. Primuse eelarve on 228 miljonit krooni, milles 95% tuleb Euroopa Sotsiaalfondist ja 5% partnerite eelarvest.


Programmi tegevusvaldkonnad:         

  • õppejõudude õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamine;
  • kvaliteetse õpiväljundipõhise õppe arendamine;
  • VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine) rakendamise kvaliteedi arendamine;
  • strateegilise juhtimise suutlikkuse tõstmise toetamine kõrgkoolides;
  • õppija toimetuleku toetamine. 

Lisainfo programmist Primus koduleheküljel.

Programmi Primus koordinaatorid Eesti Lennuakadeemias:
Angela Jahhu
Programmi Primus üldkoordinaator
e-post: angela.jahhu[at]eava.ee
tel: 7 448 110
Aiki Pärle
Õppejõudude õpetamis- ja juhendamisoskuste
arendamise alategevuse koordinaator, strateegilise
juhtimise alategevuse koordinaator
e-post: aiki.parle[at]eava.ee
tel: 7 448 103
ruum: B109
Signe Vanker
VÕTA alategevuse koordinaator
e-post: signe.vanker[at]eava.ee
tel: 7 448 110
ruum: B104
Signe Vanker
Õppija toimetuleku toetamise alategevuse
koordinaator
e-post: signe.vanker[at]eava.ee
tel: 7 448 110
ruum: B104