ICAO inglise keele tasemetesti sooritamise koolitus


Toimumisaeg
Tellimisel
Toimumiskoht
Eesti Lennuakadeemia
Ajakava ja lisainfo
Täpne ajakava saadetakse osalejatele enne koolituse algust
Õppemeetodid
Seminar
Õpetamise keeled
Inglise keel
Õppekavarühm
Mootorliikurite, laevanduse ja lennundustehnika
Koolituskava koostamise alus
TEA inglise keele testi materjalid
Koolitaja(d)
Ere Saar, MA
Maht
12 akadeemilist tundi (neist kontaktõpe 12 h). Koolitus toimub kahel päeval, mõlemal päeval 9.00-15.00
Koolituse hind
800 eurot
Sihtgrupp
TEA inglise keele tasemetesti sooritajad, kellel on inglise keele oskus vähemalt tasemel B1
Koolitusgrupi suurus
Kuni 10 osalejat
Eesmärk
TEA testi sisust ülevaate saamine ja testi osade harjutamine erinevate kuulamis- ja kõnelemisülesannete abil
Õpiväljundid
Koolituse läbinu omab ülevaadet TEA testi erinevatest osadest, on harjutanud kõiki testi osasid ning värskendanud oma kõnelemis- ja kuulamisoskust
Koolituse teemad
 • TEA testi ülevaade;
 • Testi 1. osa - intervjuu;
 • Testi 2. osa - kuulamisülesanded;
 • Testi 3. osa - pildi kirjeldamine;
 • Hädaolukorrad
 • Õppematerjalid
  Õppematerjalid jagatakse osalejatele koolituse käigus
  Nõuded koolituse läbimiseks
  Aktiivne osalemine õppetööl
  Koolituse läbimisel väljastatav dokument
  Koolitusel edukal läbimisel väljastatakse Eesti Lennuakadeemia tõend täienduskoolitusel osalemise kohta
  Registreerumine ja lisainfo
  Koolitusel osalejad registreeritakse koolitusele tööandja poolt
  Lisainfo: Carmen Ruus, carmen.ruus@eava.ee