Inimtegur

Toimumisaeg
Tellimisel
Toimumiskoht
Eesti Lennuakadeemia / kokkuleppel
Ajakava ja lisainfo
Ajakava eraldi
Õppemeetodid
Loeng või iseseisev e-õpe
Õpetamise keeled
Eesti või inglise keel
Õppekavarühm
Mootorliikurite, laevanduse ja lennundustehnika
Koolituskava koostamise alus
Eesti Lennuakadeemia Õhusõiduki ehituse ja hoolduse õppekava, EHIS nr 118817
Koolitaja(d)
Jaanika Mölter, MBA
Maht
4-6 akadeemilist tundi / kokkuleppel sõltuvalt teemadest (kontaktõpe)
Koolituse hind
Kokkuleppel
Sihtgrupp
Lennundusorganisatsioonide töötajad ja teised teemast huvitatud isikud
Koolitusgrupi suurus
10-20
Eesmärk
Teadlikkuse tõstmine inimteguri rollist igapäevatöös
Õpiväljundid

Koolitusel osalejad saavad inimteguri rolli mõistmiseks alusteadmised inimvõimetest ja nende piiridest, samuti sotsiaalpsühholoogiast. Koolitusel läbimisel tunnevad osalejad töövõimet mõjutavaid tegureid ja nende mõju tööülesannete täitmisel ning oskavad edaspidi arvestada, missugused on ohud töökohas ja missugust mõju avaldab töö efektiivsusele füüsiline keskkond ja suhtlemine. Samuti omandatakse alusteadmised seoses inimvigadega.

Koolituse teemad
 • Inimteguri arvestamise vajadus;
 • Inimlikust eksimusest tulenevad juhtumid;
 • Protseduuride tähtsus;
 • Inimvõimed ja selle piirid;
 • Töövõimet mõjutavad tegurid;
 • Füüsiline töökeskkond;
 • Inimlik eksimus;
 • Ohud töökohal, tegutsemine hädaolukorras
 • Õppematerjalid
  Õppematerjalid jagatakse osalejatele koolituse käigus
  Nõuded koolituse läbimiseks
  Osalus kontaktõppes 100% või tellimisel lisaks kontaktõppes osalemisele ka test, mille edukaks läbimiseks tuleb vastata õigesti vähemalt 75% küsimustest
  Koolituse läbimisel väljastatav dokument
  Koolitusel osalejatele väljastatakse Eesti Lennuakadeemia täienduskoolituse tõend
  Registreerumine ja lisainfo
  Täienduskoolitust on võimalik läbida ka e-õppes!
  Küsi lisainfot Karine Mandel, karine.mandel@eava.ee
  Registreerige ennast kursusele täites allolev ankeet. Teiega võetakse personaalselt ühendust.  
  Email again:
  Tasuja