Lähilennujuhtimise täienduskoolitus


Toimumisaeg
Kokkuleppel/tellimisel
Toimumiskoht
Teooriaosa õppe koht paindlik/lennujuhtimise simulaatori praktilised harjutused Eesti Lennuakadeemias
Toimumise ajakava
Ajakava täpsustub koolituse tellimisel ja lepitakse kokku lepingus või selle lisas
Õppemeetodid
Teoreetilised loengud, briifingud, debriifingud, simulaatorharjutused ja nende analüüs grupis
Õpetamise keeled
Eesti või inglise keel
Õppekavarühm
Mootorliikurite, laevanduse ja lennundustehnika
Koolituskava koostamise alus
Eesti Lennuakadeemia Lennuliiklusteeninduse õppekava
Koolitaja(d)
Eesti Lennuakadeemia ja/või koostööpartnerite lennujuhtimise instruktorid
Maht
Kontaktõpe, maht kokkuleppel kliendiga, lepitakse kokku lepingus või selle lisas
Koolituse hind
Kokkuleppel
Sihtgrupp
Koolitus on suunatud isikutele, kes on läbinud positiivse tulemusega lennuliikluse juhtimise eriala baaskoolituse ja lähilennujuhtimise pädevuskoolituse
Koolitusgrupi suurus
Kokkuleppel
Eesmärk
Koolituse eesmärgiks on lähilennujuhtimisüksuse igapäevatöös vajalike teadmiste ja oskuste taastamine ja rakendamine lennujuhtimise simulaatoris
ÕpiväljundidKoolitusel osalejatel on värsked lähilennujuhtimisüksuse igapäevatööga seotud teadmised ja oskused. Samuti oskab koolituse läbinud isik neid oskusi lennujuhtimise simulaatoris rakendada
Koolituse teemad
Koolituse teemad lepitakse kokku koolituse tellimisel lepingus
Õppematerjalid
Õppematerjalid jagatakse osalejatele koolituse käigus
Nõuded koolituse läbimiseks
Koolitus loetakse edukalt täidetuks, kui õppur osaleb kõikides teoorialoengutes ja sooritab simulaatoriharjutused instruktori arvamuse kohaselt vähemalt rahuldavale tulemusele
Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse edukalt lõpetanutele väljastatakse Eesti Lennuakadeemia täienduskoolitustunnistus koolituse läbimise kohta
Registreerumine ja lisainfo
Anu Vare, anu.vare@eava.ee
Koolituse ettetellimise aeg 3 kuud