Mehitamata õhusõidukite käitajate täienduskoolitus

Toimumisaeg
Tellimisel
Toimumiskoht
Eesti Lennuakadeemia, Lennu 40 Ülenurme vald Tartumaa
Ajakava ja lisainfo
Koolituseks kulub 1 päev, ajakava saadetakse osalejatele enne koolituse algust
Õppemeetodid
Loeng ja grupiarutelu
Õpetamise keeled
Eesti keel
Õppekavarühm
Transporditeenused
Koolituskava koostamise alus
Eesti Lennuakadeemia Lennuliiklusteeninduse õppekava (EHIS 2282)
Koolitaja(d)
Tõnis Jürimäe (Eesti Lennuakadeemia, Lennuliiklusteeninduse koolitusosakonna spetsialist) ja Alisa Lepik (Eesti Lennuakadeemia, õppetöö teemad: meteoroloogia, lennundusmeteoroloogia ja aeronavigatsiooniteabe teenindus)
Maht
8 akadeemilist tundi (kontakõpe 8h). Koolitus toimub 1 päeval
Koolituse hind
50 eurot ühele osalejale
Sihtgrupp
Koolitus on mõeldud mehitamata õhusõidukite käitajatele, kuid lennundusalased eelteadmised ei ole nõutavad
Koolitusgrupi suurus
15-20 osalejat
Eesmärk
Koolitusprogrammi läbimisel omandatakse mehitamata õhusõidukite ohutuks käitamiseks vajalikud teadmised ning saadakse teavet Eesti õhuruumi korraldusest, lennundusteabe kogumisest, töötlemisest ja edastamisest
Õpiväljundid
Koolituse läbinud õppur teab, kuidas mehitamata õhusõidukeid ohutult käidelda ning omab ülevaadet Eesti õhuruumi korraldusest, lennundusteabe kogumisest, töötlemisest ja edastamisest
Koolituse teemad
 • Sissejuhatus lennuliikluse korraldamisse;
 • õhuruumi korraldus;
 • lennundusteabekogumik;
 • NOTAM-teated
 • Õppematerjalid
  Õppematerjalid jagatakse osalejatele koolituse käigus
  Nõuded koolituse läbimiseks
  Kontaktõppes osalemine 100%
  Koolituse läbimisel väljastatav dokument
  Koolitusel osalejatele väljastatakse Eesti Lennuakadeemia tõend koolitusel osalemise kohta
  Registreerumine ja lisainfo
  Karine Mandel, karine.mandel@eava.ee

  Registreerige ennast kursusele täites allolev ankeet. Teiega võetakse personaalselt ühendust.

  Email again:
  Tasuja