Raadioside ja -mõõtmised

Toimumisaeg
Tellimisel
Toimumiskoht
Eesti Lennuakadeemia side- ja navigatsioonisüsteemide labor
Ajakava ja lisainfo
Täpne ajakava saadetakse osalejatele hiljemalt nädal enne koolituse toimumise algust. Koolitus toimub igal aastal uuendatud mõõteriistapargi ja infotehnoloogilise varustatusega side- ja navigatsioonisüsteemide laboris. Koolitatavatele antakse võimalus viia läbi õppeeksperimente labori seadmetel
Õppemeetodid
Loeng, praktiline töö sidelaboris
Õpetamise keeled
Eesti keel
Õppekavarühm
Transporditeenused
Koolituskava alus
Eesti Lennuakadeemia Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise õppekava (EHIS 118857)
Koolitaja(d)
Kalev Märtens, magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsioon (Eesti Lennuakadeemia, õppetöö teemadel: Raadiomõõtmised lennunduses), Valeri Kravets, MSc (Eesti Lennuakadeemia, õppetöö teemadel: MATLAB algajatele, Satelliitnavigatsiooni süsteem tsiviillennunduses, Raadionavigatsioon), praktilistel töödel assisteerib Veiko Leps (Eesti Lennuakadeemia, õppejtöö teemadel: Katsetehnika raadioelektroonikas, Programmeerimise alused, Raadiomõõtmised lennunduses, Raadiotehnika montaaž)
Maht
39 akadeemilist tundi (kontaktõpe 39h). Koolitus toimub 5 päeval
Koolituse hind
550 € / osaleja
Sihtgrupp
Koolitusele oodatakse neid, kelle töö on seotud raadiosaate- ja vastuvõtusüsteemide planeerimise, kasutamise, paigaldamise ja hooldusega. Koolitusprogramm kohendatakse lähtuvalt osalejate ettevalmistuse tasemest
Koolitusgrupi suurus
8-15 osalejat
Eesmärk
 • Käsitleda sidesüsteemide sõlmede mõju raadioside kvaliteedile;
 • Viia läbi süsteemi parameetrite praktilisi mõõtmisi;
 • Värskendada ja täiendada füüsika, elektri- ja raadiotehnika alaseid teadmisi;
 • Demonstreerida õpetatut praktikas;
 • Viia läbi õppeeksperimente labori seadmetel.
 • Õpiväljundid
  Koolituse läbinud õppur oskab käsitleda sidesüsteemide sõlmede mõju raadioside kvaliteedile ja viia läbi süsteemi parameetrite praktilisi mõõtmisi. Samuti on täiendanud ja värskendanud oma teadmisi füüsika ning elektri- ja raadiotehnika osas. Koolituse läbinud õppur suudab õpetatut praktikas demonstreerida ning läbi viia õppeeksperimente labori seadmetel
  Koolituse teemad
 • Sidesüsteemi struktuurskeem;
 • Raadiolainete levi;
 • Hajutatud parameetritega süsteemid (liinid, lainejuhid, õõsresonaatorid);
 • Antenni põhitüübid ja tööpõhimõte;
 • Takistuste sobitamine;
 • Elektromagnetiline ühildatavus – kuidas hinnata ja parandada raadioside kvaliteeti häireallikate olemasolu korral;
 • Raadiokanali kvaliteedi hindamine signaali võimsuse bilansi järgi
 • Õppematerjalid
  Õppematerjalid jagatakse osalejatele koolituse käigus
  Nõuded koolituse läbimiseks
  Osalus 100% ja lõpptesti sooritamine positiivsele tulemusele (vähemalt 51%)
  Koolituse läbimisel väljastatav dokument
  Eesti Lennuakadeemia täienduskoolituse tunnistus
  Registreerumine ja lisainfo
  Nele Tootsi, nele.tootsi@eava.ee
  Koolitus toimub, kui on vähemalt 8 registreerunut!
  Kui olete huvitatud järgmisel koolitusel osalemisest, siis palun andke sellest teada e-posti aadressil karine.mandel@eava.ee.