Lennuakadeemia pardal ootab sind...

Akadeemia õppetöö on üles ehitatud õppemoodulite süsteemile. Esimesel õppeaastal omandatakse alusaineid ning mõned ained toimuvad Eesti Maaülikoolis ning Tartu Ülikoolis. Teisel õppeaastal läbitakse lisaks alusainetele ka lennunduse üldaineid. Kahel viimasel õppeaastal keskendutakse täielikult erialakoolitusele ning õpe toimub enamasti lennuakadeemias, lisaks läbitakse praktika.      

Unikaalne eriala

Eesti Lennuakadeemia on ainus riiklik rakenduskõrgkool Eestis, kus koolitatakse spetsialiste lennundusettevõtetele. 

Võimalus lüüa käed külge 

Rakenduskõrghariduse eripära seisneb selles, et vähemalt 15% õppekavast moodustab praktika. Lennuakadeemia õpilased praktiseerivad akadeemias ja erinevates Eesti ettevõtetes. Praktika ja õpingute ajal saab põhjaliku ülevaate tööandjatest. Lõpetajana oled sa juba oma alal praktiseerinud spetsialist ja sul on tööturule siirdumiseks vajalikud kutseoskused.

Praktiline õpe

Õppetööd viivad tihti läbi Eesti ja välismaa lennundusettevõtetes ning kõrgkoolides töötavad kogenud praktikud. Õpid spetsialistide käe all, kelle igapäevane töö on seotud just sulle õpetatavaga. 

Oma koht tööturul 

Viimaste aastate lõpetajatest 96% töötab (neist 72% lennunduses) või õpib edasi.            

Mõnus õhkkond

Akadeemia on väike kõrgkool, üliõpilasi on meil 240 ringis. See tagab personaalse kontakti ja hea õhkkonna.

Aktiivne vaba aeg ja sport

Sul on võimalus kasutada tasuta akadeemia jõusaali ja osaleda erinevates treeningutes. Üliõpilasesindus korraldab suusareise, filmiõhtuid, stiiliüritusi ja palju muud.

Võimalus avastada maailma

Meil on partnerlussuhted 18 kõrgkooliga üle Euroopa. Eramus+ programmiga saad minna praktikale või õppima näiteks Prantsusmaale, Hollandisse jm.  

Pardale astudes peaksid teadma, et…

Eesti Lennuakadeemias on võimalik õppida rakenduskõrgharidusõppe päevases vormis. 

Rakenduskõrghariduse eelised:  

  • õpingute ajal saab põhjaliku ülevaate tööandjatest;
  • õppetöösse kaasatakse palju praktikuid;
  • praktika ajal või lõputööd tehes leitakse tihti juba tulevane töökoht;
  • lõpetajatel on tööturule vastavad kutseoskused, mis võimaldavad koheselt peale lõpetamist tööturule siseneda;
  • lõpetajate tööhõive on väga kõrge.

Üldjuhul toimuvad loengud, seminarid ja praktikumid iga päev. Õpe kestab neli aastat (240 ainepunkti) ning on tasuta.   

Tasuta saad õppida siis, kui asud õppima eestikeelsel õppekaval täiskoormusega ja sooritad semestris vähemalt 30 ainepunkti mahus aineid. Tasuma pead hakkama siis, kui sa ei täida õppekava ette nähtud mahus ja täitmisele kuuluvast eelmiste semestrite õppemahust on semestri alguseks täitmata rohkem kui 6 ainepunkti. 


Vilistlaste arvamused lennuakadeemiast:

  • "Tulin õppima Eesti Lennuakadeemiasse, sest lennunduse vastu oli suur huvi juba lapsepõlves tekkinud. Oma kogemusest võin öelda, et lennujuhiõpingud on mitmekesised ja  praktilised. Mis aga eriti oluline, see annab võimaluse töötada nii Eestis kui ka mujal Euroopas vastutusrikkal ning nõudlikul erialal. Õpingutele lisab väärtust lennuakadeemia mõnus õpikeskkond ja sõbralik koolipere." (Mariliis Õun, lennuliiklusteeninduse eriala vilistlane)
  • "Lennuakadeemia üliõpilane käib läbi täisväärtusliku haridustee, mis hõlmab endas nii tipptasemel haridust, koostööd oma ala parimate spetsialistidega ja tähtsaid sidemeid lennundusvaldkonnas kui ka suurepärast tudengielu ja uusi sõpru kogu eluks. Pean lennuakadeemiat suurepäraseks hüppelauaks nii Eesti kui miks mitte ka Euroopa või maailma lennundusmaastikul karjääri loomiseks.“ (Toomas Välja, õhusõiduki juhtimise eriala vilistlane)  

  • "Terased, andekad kursakaaslased ja motiveeriv omavaheline võistlusmoment. Kõiki innustatakse õppima mitte miinimumtulemusele, vaid A-le.“ (Eiko Kivisik, õhusõiduki juhtimise eriala vilistlane)   

  • “Eesti Lennuakadeemia koolipere on küll väike, kuid see-eest kokkuhoidev. Õppejõududel on võimalus meile rohkem aega pühendada, mis omakorda annab õpingutele palju juurde.” (Peeter Lail, õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala vilistlane) 

Tunned huvi lennuakadeemias õppimise vastu? Liitu infolistiga ja saad informatsiooni lahtiste uste päeva, tudengivarjunädala ja vastuvõtu kohta.                            

Email again: