Kutseõpe

Eesti Lennuakadeemia on Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavakomisjonile esitanud taotluse õhusõidukite hooldustehnikute kutseõppekava registreerimiseks. 

Täiendav info õppekava avamise kohta lisandub jooksvalt.