Vastuvõtunõuded erinevad erialati. Täpse info, mida ja millal pead tegema oma soovitud erialale kandideerimiseks, leiad vastuvõtu ajakavast ja vastuvõtueeskirjast

Altpoolt leiad aga koondtabeli, mis võtab kokku kõigi erialade sisseastumiseks vajalikud nõuded.  

Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel lähtuvalt konkursipunktidest. Maksimaalne võimalik kandidaadi konkursipunktide arv on 100.       

 Lennuliiklus-teenindus Lennunduse side- ja navigatsiooni-süsteemid Õhusõiduki juhtimine Lennundus-ettevõtte käitamine Õhusõiduki ehitus ja hooldus
Reaalaine riigieksam x 30 punkti 30 punkti 30 punkti 30 punkti
Võõrkeele riigieksamB2 minimaalne B1   (B2 ja kõrgem - 10 lisapunkti) B2 minimaalne B1 (B2 ja kõrgem - 10 lisapunkti) minimaalne B1 (B2 ja kõrgem - 10 lisapunkti)
Kirjalik kutsesobivustest x 30 punkti* 20 punkti x 30 punkti*
Arvutipõhine kutsesobivustest FEAST I max 25 punkti x x x x
Arvutipõhine kutsesobivustest FEAST II max 35 punkti x x x x
Isiksuslik sobivus x x sobiv x x
Sisseastumiseksam / intervjuu 40 punkti 30 punkti 50 punkti 60 punkti 30 punkti
Tervisliku sobivuse kontroll sobiv x sobiv x x
Maksimumpunktide arv 100 100 100 100 100

* Kui lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide ja/või õhusõiduki ehituse ja hoolduse erialale kandideerija on saanud reaalaine riigieksami tulemuse laias matemaatikas üle 65 punkti või kitsas matemaatika üle 81 punkti, siis arvestatakse kutsesobivustesti eest kandidaadile maksimumtulemus (30 punkti) ja testi sooritama ei pea.     

Arvestatakse ka rahvusvaheliste keeleeksamite tulemusi. Rahvusvahelistest võõrkeele eksamitest loe rohkem siit.

Sul on küsimus vastuvõtu kohta? Helista telefonil 744 8110 / 744 8121 või kirjuta vastuvott@eava.ee.