Vastuvõtunõuded erinevad õppekavati. Täpse info, mida ja millal pead tegema oma soovitud erialale kandideerimiseks, leiad tabelis vastava õppekava nimele klikkides. 

Vaata ka terviklikku dokumenti "Eesti Lennuakadeemia 2018/2019. õppeaasta vastuvõtueeskiri".  

Sul on võimalik kandideerida kahele õppekavale. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel lähtuvalt konkursipunktidest. Sinu kui kandidaadi maksimaalne konkursipunktide arv on 100, mis kujuneb olenevalt erialast järgmiselt:   

Vastuvõtutingimused
Lennuliiklus-teenindus (ATS)

Lennundustehnika (CNS/TECH)

Õhusõiduki juhtimine (PIL)
Lennundusettevõtte käitamine (AM)
Reaalaine riigieksam -30 punkti 30 punkti
30 punkti
Võõrkeele riigieksami nõutav minimaalne tase*B2

B1 (B2 ja kõrgem tase annab 10 lisapunkti)

B2

B1 (B2 ja kõrgem tase annab 10 lisapunkti)

Kirjalik kutsesobivustest
--20 punkti-
Arvutipõhine kutsesobivustest FEAST 1. osa

max 25 punkti, peab saama hinnangu "piisavad võimed" / 20 kandidaati lubatakse testi 2. osale

---
Arvutipõhine kutsesobivustest FEAST 2. osa max 35 punkti
---
Isiksuslik sobivus
peab täitma
isiksusliku
sobivuse küsimustikud
-peab saama hinnagu "sobiv"-
Sisseastumistest
40 punkti


60 punkti (kirjalik osa 30 punkti, suuline osa 30 punkti)
50 punkti


60 punkti (kirjalik osa 30 punkti, suuline osa 30 punkti)
Tervisliku sobivuse kontroll
peab saama hinnangu "sobiv"- peab saama hinnangu "sobiv"
-
Max punktide arv100 punkti 100 punkti
100 punkti
100 punkti

* Arvestatakse ka rahvusvaheliste keeleeksamite tulemusi. Rahvusvahelistest võõrkeele eksamitest loe rohkem
siit.

Sul on küsimus vastuvõtu kohta? Helista telefonil 744 8110 / 744 8121 või kirjuta vastuvott@eava.ee.