FEAST

FEAST (First European Air Traffic Controller Selection Test) on kaheosaline arvutipõhine ingliskeelne kutsesobivustest, mis on kohustuslik ainult lennuliiklusteeninduse erialale kandideerijatele. 

FEASTi on võimalik sooritada juba enne vastuvõtuperioodi  (24.03.2017 / 24.05.2017)
või vastuvõtu perioodi vältel (
03.07.2017 / 04.07.2017 / 05.07.2017).

FEAST test koosneb kahest osast. FEAST I tulemuste põhjal tehakse kandidaatide seas valik. Arvutipõhistele testidele FEAST II ja sisseastumiseksamile lubatakse maksimaalselt 20 kandidaati pingerea alusel.

FEAST testide pakett on professionaalne ja kõige kaasaegsem veebipõhine testimissüsteem, mida kasutatakse paljudes Euroopa riikides lennujuhi õpilaste valikul ning see aitab lennuliiklusteenindust osutaval organisatsioonil leida õppekohtadele kõige sobivamad kandidaadid.

FEAST sisaldab endas mitmeid hindamismeetodeid. Need mõõdavad paljusid võimeid ja oskusi, mis osutuvad tähtsaks teguriks väljaõppe edukusel ning hilisemas edukuses lennujuhi ametikohal. 

FEASTi eesmärk on mõõta selliseid oskusi ja võimeid nagu otsustusvõime, loogilise mõtlemise võime, nägemistaju, tähelepanu, erinevate ülesannete üheaegne sooritamine, peast arvutamine ja ruumiline taju. Testid esitavad suuri nõudmisi keskendumisvõimele ning vajalik on püsivus. Testitakse ka inglise keele oskust. Testiks pole otseselt võimalik õppida, oluline on aga enne testi hästi välja puhata, et keskendumisvõime oleks hea.

  • Vaata pikemat ingliskeelset FEASTi tutvustust siit.  

Lennujuhtide arvutipõhiste rahvusvaheliste kutsesobivustestide FEAST sooritamise kord:

  • testid toimuvad Eesti Lennuakadeemia arvutiklassis vastuvõtu ajakavas määratud ajal;
  • sisseastuja peab katsetele pääsemiseks esitama isikut tõendava dokumendi;
  • katsete algul teatab õppejõud töökorralduse;
  • komisjoni liikmetel on õigus üliõpilaskandidaat katsetelt eemaldada, kui kandidaat eksib töökorralduse vastu.   

  • Enne testi sooritamist tuleb kohapeal allkirjastada testi sooritaja nõusolek.                   
Kui soovid enne sisseastumisperioodi FEASTi sooritada, siis täida allolev ankeet. Registreerumise tähtaeg 21.05.2017.   
Email again:
Haridustase (testi sooritamise hetkel)
Soovin FEASTi sooritada: