Vähenda sisseastumise pinget ja soorita kutsesobivustest juba enne lõpetamist

Õhusõiduki juhtimise (PIL), lennuliikluse sidetehnika ja infotehnoloogia (CNS) ning õhusõiduki ehituse ja hoolduse (TECH) erialal tuleb sisseastumiseks sooritada kirjalik kutsesobivustest. Kutsesobivustesti on võimalik sooritada enne sisseastumisperioodi. 

Kutsesobivusteste on võimalik sooritada igal kandidaadil vaid üks kord kalendriaastas. Juhul kui testid on sooritatud avalduste esitamise eelsel perioodil, siis ei saa neid uuesti sooritada vastuvõtu perioodil juulis.

  • Registreerumine testile hiljemalt 21.05.2017 (maksimaalselt 100 kandidaati). 
  • Kirjalike kutsesobivustestide isiksuse omadusi hindava osa sooritamine veebipõhiselt hiljemalt 30.05.2017 kella 09.00-ks
  • Kirjalikud kutsesobivustestid õhusõiduki juhtimise (PIL), lennuliikluse sidetehnika ja infotehnoloogia (CNS) ning õhusõiduki ehituse ja hoolduse (TECH) õppekavale kandideerijatele toimuvad Eesti Lennuakadeemias kohapeal 06.06.2017 algusega kell 12.00. Eelduseks on isiksuse omaduste küsimustike tähtajaline täitmine.
  • Tulemused (esialgsed) 19.06.2017.    

Kui soovid kutsesobivustesti enne sisseastumist sooritada, siis täida allolev ankeet ja sinuga võetakse ühendust: 

Email again:
Soovin sooritada järgmist testi (pane tähele: PIL erialale kandideerija on automaatselt täitnud ka tehnilistele erialadele (CNS ja TECH) kandideerimise testid, kuid mitte vastupidi, sest PIL erialale kandideerijal tuleb sooritada rohkem teste):