Nõutavad terviseuuringud õhusõiduki juhtimise ja lennuliiklusteeninduse erialale kandideerijatele

Terviseuuringud peavad läbima ainult lennuliiklusteeninduse või õhusõiduki juhtimise erialale kandideerijad. 

Terviseuuringute tulemusi läheb vaja nendel kandidaatidel, kes mahuvad riigieksamite + kutsesobivustestide + sisseastumiseksami/intervjuu tulemuste põhjal paremusjärjestuses vastavalt 13 parima piloodikandidaadi ja 10 parima lennujuhikandidaadi hulka. 

Kas terviseuuringud peavad olema teostatud enne sisseastumist või teostatakse need kohapeal?

Enamik terviseuuringuid sooritatakse lennuakadeemia poolt organiseeritud meditsiinilise kontrolli ajal Baltic Euromedical OÜ-s (Tallinnas) vastuvõtuprotsessi lõppfaasis. Eelnevalt tuleb perearstilt saada tõend ja teha röntgenuuring. Õhusõiduki juhtimise ja lennuliiklusteeninduse erialale kandideerijatel on vajalik saada oma perearstilt:

  • väljavõte ambulatoorsest kaardist viimase 5 aasta kohta (põetud haigused);          
  • tõend, et perearstile teadaolevalt ei ole kandidaadil esinenud psüühilisi häireid;
  • kopsude röntgenuuring.
NB! Sisseastumisavaldust esitades pole meditsiinilisi tõendeid ja tervise­uuringute läbimist tõendavaid dokumente tarvis kohe esitada. Need dokumendid on otstarbekas hankida pärast psühholoogiliste katsete tulemuste teada saamist. Samas tuleb arvestada perearstide tööaegadega ja uuringute tegemiste võimalustega suvisel perioodil.

Meditsiiniline kontroll toimub juulikuus. Õhusõiduki juhtimise ja lennuliiklusteeninduse erialadele kandideerijad läbivad Baltic Euromedical OÜ-s järgmised terviseuuringud:

Laboriuuringud:

  • vere kliiniline analüüs;
  • uriini analüüs;
  • vere lipiididesisalduse määramine;
  • veresuhkru analüüs.

Röntgen- ja funktsionaaldiagnostilised uuringud:

  • elektrokardiogramm (EKG);
  • toonaudiomeetria;
  • spiromeetria;
  • kopsude tippvoolu mõõtmine (PEF);
  • kõrva, nina ja kurgu kontroll;
  • silmade ja nägemise kontroll;
  • värvusnägemise kontroll Ishihara testidega ja vaatevälja hindamine Donders’i meetodil.         
Millised on konkreetsed meditsiinilised nõuded silmanägemisele? Kas silmad võivad olla laseroperatsiooniga korrigeeritud?

Piloodiks ja lennujuhiks õppida soovijal peab kaugnägevusteravus olema mõlemas silmas eraldi vähemalt 6/9 (0,7) ning koos 6/6 (1,0). Silma refraktsioonihäire ei tohi ületada +/-3 dioptrit. Lisaks kontrollitakse veel värvusnägevust, silmapõhjasid, vaatevälju jne.

Kui operatsioonijärgne refraktsioonihäire oli alla 5 dioptri, võib kaaluda tervisenõuetele vastavust pärast 12 kuu möödumist operatsioonist tingimusel, et silma refraktsioon on stabiilne, nägemisfunktsioon taastunud ning valgustundlikkus pole tõusnud.  

Lõpliku otsuse nii tervise, kui ka silmanägemise kohta teeb meditsiiniline komisjon. Eesti Lennuakadeemiasse immatrikuleerimiseks peab olema meditsiiniline kontroll positiivselt läbitud.