Lennuliiklusteeninduse eriala vastuvõtutingimused

Läbida tuleb järgmised toimingud:

  • kirjalike kutsesobivustestide isiksuse omadusi hindava küsimustiku ja isikuandmete ankeedi täitmine;
  • arvutipõhised kutsesobivustestid FEAST I ja II osa;
  • intervjuu;
  • tervisliku sobivuse kontroll: sobiv/mittesobiv (mittesobivad kandidaadid arvatakse antud õppekava konkursist välja).

FEAST I testile pääsemise eeltingimuseks on internetis isiksuse omadusi hindava küsimustike täitmine. Küsimustikud peavad olema täidetud vastuvõtu ajakavas määratud ajaks sõltuvalt sellest, millisel kuupäeval toimub testi sooritamine.   

Arvutipõhiste ingliskeelsete kutsesobivustestide FEAST I tulemuste põhjal tehakse kandidaatide seas valik. Testidele FEAST II ja sisseastumiseksamile lubatakse maksimaalselt 20 kandidaati pingerea alusel.

Tervisliku sobivuse kontrolli saadetakse paremusjärjestuse alusel 10 lennuliiklusteeninduse õppekavale kandideerijat. 

Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel lähtuvalt konkursipunktidest.  

 Lennuliiklusteeninduse eriala
Reaalaine riigieksam tulemust ei vaadata
Võõrkeele riigieksamvajalik B2-tase
Arvutipõhine kutsesobivustest FEAST I max 25 punkti
Arvutipõhine kutsesobivustest FEAST II max 35 punkti
Intervjuu 40 punkti
Tervisliku sobivuse kontroll sobiv/mittesobiv 
Maksimumpunktide arv 100

Sul on küsimus vastuvõtu kohta? Helista telefonil 744 8110 / 744 8121 või kirjuta vastuvott@eava.ee.