Õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala vastuvõtutingimused

Vajalik on:

  • võõrkeele riigieksam (inglise/saksa/prantsuse) vähemalt B1 tasemel (või enne 2014. a sooritatud riigieksam vähemalt 50 punktile); arvestatakse ka rahvusvaheliste keeleeksamite tulemusi (vt Riigi Teataja § 27 lg 15);
  • reaalaine riigieksam (kitsas või lai matemaatika või enne 2014. a sooritatud matemaatika või füüsika riigieksam). Laia matemaatika, enne 2014. a sooritatud matemaatika või füüsika riigieksami tulemusele lisatakse + 16 punkti.
  • karistatuse puudumine kriminaalkorras ja sellises väärteo korras, mis takistab lennundusvaldkonnas töötamist (vt p 1.7).
  • Välismaalase õppekeele oskus loetakse piisavaks, kui see vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemele B2. 

Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel lähtuvalt konkursipunktidest.

  Õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala
Reaalaine riigieksam 30 punkti
Võõrkeele riigieksam minimaalne B1 (B2 ja kõrgem annab 10 lisapunkti)
Kirjalik kutsesobivustest 30 punkti
Intervjuu 30 punkti
Maksimumpunktide arv 100

Sul on küsimus vastuvõtu kohta? Helista telefonil 744 8110 / 744 8121 või kirjuta vastuvott@eava.ee.