Erialad

Eesti Lennuakadeemia on riiklik rakenduskõrgkool, mille ülesandeks on koolitada lennundusspetsialiste erinevatele Eesti lennundusasutustele. 

Image: /photos/LennuvaliKarlLepp.jpg?1392814910954

Eesti Lennuakadeemias rakenduskõrghariduse päevases õppes on võimalik õppima asuda järgmistel erialadel:

  • lennuliiklusteenindus (ATS); 
  • lennuliikluse side- ja navigatsioonisüsteemid (CNS);
  • õhusõiduki juhtimine (PIL);
  • lennundusettevõtte käitamine (AM);
  • õhusõiduki ehitus ja hooldus (TECH).