Lennundusettevõtte käitamine

Kelleks saadakse?

Lennundusettevõtte käitamise spetsialistina vastutad sa lennundusettevõtte või selle üksuse juhtimis- ja arendusalase tegevuse eest. Eesmärgiks on tagada kõigi üksuste koordineeritud ja tõrgeteta tegevus, et kindlustada ettevõtte kui terviku toimimine. 

  • Antud erialal olen mõistnud, et teadmiste kinnistumiseks on väga oluline teooriat toetav praktiline osa. Õpingutele annab palju juurde võimalus käia mitmel praktikal, tutvuda erinevate tööandjate ja tööga, mida tulevikus teha saan, kuna väljundeid ja valikuid edasiseks karjääriks on palju. Tule ja tee õige valik just enda jaoks! (Eleri Pärna, lennundusettevõtte käitamise eriala tudeng)

Mida õpitakse? 

Lennundusettevõtte käitamise erialal õpitakse tundma erinevate lennundusettevõtete töökorraldust. Teoreetilise õppetöö käigus antakse üliõpilastele vajalike teadmiste taust: 
  • lennunduse üldained: lennuohutuse alused, lennundusmeteoroloogia, aerodünaamika, õhusõiduki ehitus, käitamisprotseduurid ja lendude planeerimine jt;
  • ärivaldkonna üldised õppeained, mille raames keskendutakse lennundustegevuse korraldusele: lennundusettevõtte klienditeeninduse alused, turundus, majandusarvestuse alused, lennundustegevus ja keskonnakaitse, logistika alused jt;
  • erialaained: broneerimissüsteemide kasutamine, lennujaama tehnika, lennundusettevõtte töö korraldamine jt; 
  • lennundusettevõtte juhtivtöötaja jaoks on väga oluline hea inglise keele oskus ja ärietiketi tundmine. 

Võrreldes teiste kõrgkoolide juhtimis- ja ettevõtte töö korralduse alaste õppekavadega on Eesti Lennuakadeemia lennundusettevõtte käitamise õppekava rõhuasetus lennundustegevusel. Õppekava võimaldab omandada vajalikke teadmisi ja oskusi lennundusettevõtte allüksuste juhtimiseks. 

Tutvu eriala õppekavaga siin.      

Kuidas ja kus õpitakse?

Akadeemia õppetöö on üles ehitatud paindlikule õppemoodulite süsteemile. Kahel esimesel õppeaastal omandatakse alusaineid ning sellel ajal toimub õpe suures osas Eesti Maaülikoolis ning Tartu Ülikoolis. Kahel viimasel õppeaastal keskendutakse erialakoolitusele ning õpe toimub suures osas lennuakadeemias, lisaks läbitakse praktika.  

Õppetöös kasutatakse kaasaegset ning Eestis ainulaadset lennundusalast kirjandust ja kaasatakse oma eriala tippspetsialiste.      

Rohkete erialapraktikate raames näevad üliõpilased lisaks teoreetiliste teadmiste rakendamisele reaalses töökeskkonnas lennundust seestpoolt, mis omakorda loob eelduse edukaks spetsialiseerumiseks. Valikuid spetsialiseerumiseks on aga mitmeid: klienditeenindusest lennundusteabe vahetuse korralduseni, tulude juhtimisest lennuohutuse juhtimiseni, lennundusvaldkonna järelevalvest turuanalüüsini. 

Õppeaeg on 4 aastat ja õpe on tasuta.   

Kuhu tööle?

Lennuakadeemias koolitatud spetsialistid saavad töötada lennundusettevõttes aga ka riigiasutuses keskastme spetsialistina. Peamised tööandjad on Tallinna Lennujaam ja regionaallennujaamad, erinevad lennundusettevõtted, Õhuvägi, Politsei- ja Piirivalveameti lennusalk, Lennuliiklusteeninduse AS, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Lennuamet jt. 

Õpinguid on võimalik jätkata magistriõppes teistes kõrgkoolides.  

Mida peab tegema sisseastumiseks?

  • Sooritama peab reaalaine riigieksami (lai või kitsas matemaatika);  
  • võõrkeele riigieksami (inglise, saksa või prantsuse keel) keeletasemel B1* ning  
  • läbida tuleb sisseastumiseksam.      

* B2-tase annab kandideerimisel lisapunkte