Õhusõiduki ehitus ja hooldus

Kelleks saadakse? 

Õhusõiduki ehituse ja hoolduse erialal saab sinust insener, kelle töö on seotud kõrgtehnoloogiliste lahenduste loomise või hooldamisega nii mehaanika, mehhatroonika kui elektroonika valdkonnas.

Sul on võimalik spetsialiseeruda: 

  • lennukitehnikuks,kes tegeleb lennukite konstruktsiooni hooldus- ja parandustöödega, jõuallikate ja teiste mehaaniliste agregaatide remondi ning lihtsamate elektritöödega.
  • helikopteritehnikuks, kes tegeleb helikopterite konstruktsiooni hooldus- ja parandustöödega, jõuallikate ja teiste mehaaniliste seadmete remondi ning lihtsamate elektritöödega. 
  • tehnik-avioonikuks, kes tegeleb elektrisüsteemide hooldus- ja parandustöödega. Avioonikutelt eeldatakse elektriskeemide tundmist, mõõteriistade käsitsemise ning elektroonikasüsteemide tundmise ja remontimise oskust.  

Erialal töötamine nõuab pardasüsteemides orienteerumist, otsustus- ja planeerimisvõimet, korrektsust juhenddokumentatsiooni järgimisel ning samuti ka häid käelisi oskusi. 

  • Õhusõiduki ehitus ja hooldus on üks huvitavamatest erialadest, mida üks tehnika- ja lennundushuviline noor õppida saab. Lisaks põhjalikele teoreetilistele teadmistele saadakse ka oma ala asjatundjate juhendamisel hulgaliselt praktilist kogemust akadeemia angaaris ning erinevates õhusõidukite hooldusettevõtetes. Lennunduse valdkond on väga lai, seega antud hariduse omandamisel leidub spetsialiseerumiseks mitmeid võimalusi. Soovitan eriala eelkõige neile, kes tunnevad, et tahavad ennast vastutusrikkas ning täpsust nõudvas keskkonnas proovile panna. (Daaniel Mikk, õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala tudeng)

Mida peab tegema sisseastumiseks (2017. a vastuvõtt)?

  • Sooritama peab reaalaine riigieksami (lai või kitsas matemaatika)*;    
  • võõrkeele riigieksami (inglise, saksa või prantsuse keel) keeletasemel B1 (B2-tase ja kõrgem annab kandideerimisel lisapunkte);
  • täitma veebipõhiselt isiksuse omadusi hindavad testid;
  • läbida tuleb kirjalik kutsesobivustest (võimalik sooritada enne sisseastumist) ja
  • intervjuu.

Mida õpitakse?

Õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala õpingute käigus saavad üliõpilased teoreetilisi teadmisi ja omandavad praktilisi oskusi, mis võimaldavad kõikide õhusõidukite juhtimis- ning pardasüsteemide, mootori, plaaneri, pilotaaži- ja navigatsiooniaparatuuri tööpõhimõtete ja kontrollimise meetodite mõistmist.

Õpitakse aerodünaamikat, õhusõidukite projekteerimist, konstrueerimist ja ehitust, erinevaid mootoritüüpe ja nende tööpõhimõtteid, avioonikasüsteeme, nende diagnostikat ning palju muud. 

Kuna lennuohutus sõltub väga suures osas õhusõiduki korrektsest hooldusest, siis pööratakse väljaõppe käigus suurt tähelepanu ka ohutussüsteemide, inimteguri ning erinevate õigusaktide tundmisele.

Hooldustehnikuna töötamiseks vajalike teadmiste ja oskuste andmisel lähtutakse Euroopa Komisjoni ja Parlamendi regulatsioonidest (EL)1321/2014 Osa 66 ja Osa 147. See tagab kursuse läbinud üliõpilastele rahvusvaheliselt tunnustatud õhusõiduki hooldusalase baashariduse, mis võimaldab kooli lõpetanul töötada õhusõiduki hooldustehnikuna kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides.      

Tutvu õppekavaga siin.    

Kuidas ja kus õpitakse?

Akadeemia õppetöö on üles ehitatud paindlikule õppemoodulite süsteemile. Kahel esimesel õppeaastal omandatakse alusaineid ning sellel ajal toimub õpe ka Eesti Maaülikoolis ning Tartu Ülikoolis. Kahel viimasel õppeaastal keskendutakse erialakoolitusele, teooriaõpe koos praktilise õppega toimub Eesti Lennuakadeemia õppeangaaris ja erialane spetsialiseerumine erinevates õhusõidukite hooldusega tegelevates ettevõtetes Tallinnas. 

Õppeaeg on 4 aastat ja õpe on tasuta.     

Vajuta pildile ja vaata ringi õppeangaaris.

Kuhu tööle?

Peamisteks tööandjateks Eestis on Magnetic MRO, Aerohooldus, Nordic Aircraft Service, Lennuamet, Panaviatic, Politsei- ja Piirivalveameti lennusalk, Õhuvägi jt. Oskused ja kogemused võimaldavad sul töötada ka teistes valdkondades, näiteks autotööstuses, raudteetranspordis jm.  

Õpinguid on võimalik jätkata magistriõppes teistes kõrgkoolides.

Loe ametist rohkem ka Rajaleidja ametikirjelduste andmebaasist.     

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt