Õhusõiduki juhtimine

Kelleks saadakse? 

Õhusõiduki juhtimise õppekaval saad õppida lennuki- või kopteripiloodiks. Pärast teooria- ja lennuõppe läbimist väljastab Eesti Lennuamet lõpetajale ametpiloodi loa, mis võimaldab asuda tööle elukutselise piloodina lennufirmas või riiklikus lennunduses.  

  • Ametpiloodi töökirjeldusega tutvu lähemalt siin.      
  • Kopteripiloodi töö eripäradega tutvu lähemalt siin.

Vajuta pildile ja vaata ringi lennukisimulaatoris.

  • "Mida silmaga ei näe, seda pole olemas"- see on levinud arvamus, millesse Sa saad piloodiks õppides põhjalikumalt süveneda ning mõista ka seda, mis ulatub inimvõimete piiride taha. Sest just sealt leiad lennunduse põhitõed. Kui usud, et sinus on olemas piisav hulk armastust lennunduse vastu, pealehakkamist, avatust ja ausust, siis muu vajaminev sinu edukaks läbilöömiseks piloodina on tagatud Eesti Lennuakadeemia poolt, pakkudes Sulle nüüdisaegset õppehoonet, toetavat akadeemilist õhkkonda ning kokkuhoidvat töötajas- ning tudengkonda. (Leena Tammann, õhusõiduki juhtimise eriala tudeng)

Mida peab tegema sisseastumiseks (2017. a vastuvõtt)?

  • Sooritama peab reaalaine riigieksami (lai matemaatika);
  • võõrkeele riigieksami (inglise, saksa või prantsuse keel) vähemalt keeletasemel B2;  
  • veebipõhiselt täita isiksuse omadusi hindavad test;
  • lisaks tuleb läbida kutsesobivustest (isiksuslik test ja võimete test; võimalik sooritada enne sisseastumist);
  • sisseastumiseksam ja    
  • tervisliku sobivuse kontroll.     

Mida õpitakse? 

Tulevased piloodid õpivad muuhulgas matemaatikat, füüsikat, informaatikat, majanduse ja ettevõtluse aineid, muidugi ka aerodünaamikat, meteoroloogiat, õhusõiduki ehitust jpm. 

Lennuki juhtimise kutseõpe põhineb Euroopa Komisjoni määrusega (EL) nr 1178/2011 kehtestatud lennundusnõuete alusel välja töötatud programmidel.

Lisaks teooriale läbitakse akadeemias ka lennupraktika (AS Pakker Avio õhusõidukitel). Lennupraktika algkoolituse käigus õpitakse tundma põhilisi lennuetappe (õhkutõus, horisontaallend, pöörangud, maandumine jne), omandatakse marsruutlennu oskused visuaallennu tingimustes ja tutvutakse instrumentaallennu põhimõtetega. Paralleelselt õppelendudega jätkub teoreetiline ja maapealne ettevalmistus.

Edaspidises lennupraktikas on põhirõhk päevastel ja öistel instrumentaal- ja marsruutlendudel ning instrumentaallendudel keerulistes ilmastikuoludes. Õpitakse orienteeruma ja maanduma piiratud nähtavuse tingimustes. Lisaks sooritatakse õppelende teistele lennuväljadele. 

Tutvu eriala õppekavaga siin.  

Kuidas ja kus õpitakse?

Akadeemia õppetöö on üles ehitatud paindlikule õppemoodulite süsteemile. Kahel esimesel õppeaastal omandatakse alusaineid ning sellel ajal toimub õpe suures osas Eesti Maaülikoolis ning Tartu Ülikoolis. Kahel viimasel õppeaastal keskendutakse erialakoolitusele ning õpe toimub suures osas lennuakadeemias, lisaks läbitakse praktika.  

Erialaõpingute alustamise tingimusteks on korras tervis (I klassi tervisetõend), kriminaalkaristuse puudumine ning õppevõlgnevuste puudumine eelnevatest õppemoodulitest. 

Õppelendudeks kasutatakse ühemootorilist lennukit Cessna 172 ning kahemootorilist lennukit, kopteri õppelendudeks kahekohalist kolbmootoriga kopterit Robinson R22. Meeskonnatöö koolituseks, samuti erinevate ohtlike olukordade läbiharjutamiseks kasutatakse lennuki- ja kopterisimulaatorit. Kopteri juhtimise erialal läbitakse 155 tundi (sellest 25 tundi simulaatoril) ning lennuki juhtimise erialal 215 tundi (sellest 55 tundi simulaatoril) lennupraktikat.    

Õppeaeg on 4 aastat ja õpe on tasuta.       

Vajute pildile ja vaata ringi kopterisimulaatoris.

Kuhu tööle?

Eesti Lennuameti väljastatav ametpiloodi lennuluba võimaldab tööle kandideerida nii Eesti kui välismaa lennufirmadesse. Tööle võid asuda AirestisairBalticusFort AerosAviesisPakker AviosPanaviaticusSmartlynx Airlines EstoniasÕhuväesPolitsei- ja Piirivalveameti lennusalgas, Lennuametis jm.     

Video: SA Eesti Teadusagentuur, www.miks.ee.           
Loe ametist rohkem ka Rajaleidja ametikirjelduste andmebaasist.