Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemid

Kelleks saadakse? 

Sinust saab lennundusinsener, kes on võimeline seadistama, hooldama ja arendama erinevaid side-, navigatsiooni- ja seiresüsteeme.   

Lennunduse sidesüsteemide abil toimub lennuliikluse juhtimine ning vajaliku info vahetamine piloodi ja lennujuhi vahel, millega tagatakse lennuliikluse ohutu ja sujuv kulgemine õhuruumis. 

Navigatsioonisüsteemid tagavad õhusõiduki pideva asukoha info piloodile ning võimaldavad täpset navigeerimist alates marsruudi lähtelennuväljalt kuni maandumiseni sihtlennuväljal.

Seireseadmeid ja -süsteeme kasutatakse õhusõidukite ning nende liikluse jälgimiseks õhuruumis. Traditsioonilised seireseadmed on radarid ning nendele lisanduvad uuemad tehnoloogiad – automaatne sõltuv seire (ADS) ning multilateratsioon (MLAT).     

  • Antud eriala seob kaks äärmiselt huvitavat valdkonda - raadiotehnika ja lennunduse. Akadeemia pakub suurepäraseid tingimusi enda samaaegseks arendamiseks mõlemas valdkonnas. Toredad õppejõud, väga modernsed klassiruumid, uued õppevahendid ja huvitavad ained on teinud õppimise põnevaks ja lihtsaks. Kuid neist olulisem on minu veendumus, et olen saanud väärtusliku hariduse kogu ülejäänud eluks. (Ron Freimann, lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide eriala tudeng)

Mida peab tegema sisseastumiseks (2017. a vastuvõtt)?

  • Sooritama reaalaine riigieksami (lai või kitsas matemaatika)* ja
  • võõrkeele riigieksami (inglise, saksa või prantsuse keel) vähemalt tasemel B1 (B2-tase ja kõrgem annab kandideerimisel lisapunkte);
  • täitma veebipõhiselt isiksuse omadusi hindavad testid;
  • läbima kirjaliku kutsesobivustesti ja
  • intervjuu.

Mida õpitakse?

Omandatakse teadmisi erinevatest lennundusdistsipliinidest, füüsikast ja matemaatikast. Erialaseid teadmisi saadatakse elektro- ja raadiotehnikast, elektroonikast, infotehnoloogiast, andmetöötlusest ja muust. Õpingute vältel kujundatakse praktilisi oskusi mainitud süsteemide käitamise alal, võimet hinnata tehnilisi parameetreid ning oskust seadmeid testida.  

Tutvu eriala õppekavaga siin.   

Kuidas ja kus õpitakse? 

Akadeemia õppetöö on üles ehitatud paindlikule õppemoodulite süsteemile. Kahel esimesel õppeaastal omandatakse alusaineid ning sellel ajal toimub õpe suures osas Eesti Maaülikoolis ning Tartu Ülikoolis. Kahel viimasel õppeaastal keskendutakse erialakoolitusele ning õpe toimub enamasti lennuakadeemias, lisaks läbitakse praktika.

Vajuta pildile ja vaata ringi sidelaboris.

Erialakoolitus toimub koostöös Tallinna Tehnikaülikooli side- ja raadiotehnika instituudiga, kus läbitakse raadioside ja infotehnoloogia õppeained. Neljandal kursusel toimub omandatud teadmiste sidumine lennundusega ja omandatakse täiendavaid oskusi, mis on vajalikud lennundusinsenerile. Eesti Lennuakadeemia sidelaboris tutvutakse mõõteriistade ja -seadmetega ning tarkvaraga, millega puututakse kokku oma tulevases töökohas.  

Õppepraktika toimub nii lennundusettevõtetes ja radaripostidel kui ka firmades, mis toodavad side- ja elektroonikaaparatuuri. Sageli saadakse praktikakohalt ka lõputöö teema ja selle juhendaja. 

Õppeaeg on 4 aastat ja õpe on tasuta.    

Kuhu tööle?

Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide insenerina võid sa leida tööd nii tsiviillennunduses kui õhujõududes ning paljudes teistes organisatsioonides, kus tegeletakse side ja infotehnoloogiaga või valmistatakse vastavat aparatuuri, näiteks Õhuvägi, Tallinna Lennujaam, Lennuliiklusteeninduse AS, Enics, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus, Lennuamet jt.  

Loe erialast rohkem ka Rajaleidja ametikirjelduste andmebaasist.  

Fotod: Karl Lepp, Lennuliiklusteeninduse AS.