Lõputööde kaitsmine 2017/2018. õppeaastal


sügissemester 2017/2018 teemade formuleerimine 
8. jaanuar 2018      
lõpetajate esmase nimekirja esitamine erialaosakonna poolt õppeosakonnale (Google Drive'is asuv ühisdokument); lõputööde teemade komisjoni kinnitamine rektori käskkirjaga
5. veebruar 2018  
üliõpilase poolt esialgse pealkirja, lõputöö eesmärgi ja kava esitamine erialaosakonna juhile (andmed sisestakse osakonna töötaja poolt Google Drive'is asuvasse ühisdokumenti)
22. veebruar 2018      
komisjon otsustab lõputööde teemade, juhendajate ja konsultantide heakskiitmise
28. veebruar 2018      
lõputööde teemade, juhendajate ja konsultantide kinnitamine rektori käskkirjaga
15.-16. märts 2018   
lõpetajate aruandlus lõputööde valmimisest erialaosakonnas
19.-20. aprill 2018  
lõpetajate aruandlus lõputööde valmimisest erialaosakonnas
3.-4. mai 2018   lõpetajate aruandlus lõputööde valmimisest erialaosakonnas (kaitsmisele lubatud üliõpilaste esialgse nimekirja formeerimine)
7. mai 2018 
eelkaitsmise kaitsmiskomisjonide koosseisude kinnitamine rektori käskkirjaga;  lõputööde kaitsmise aegade ja kaitsmiskomisjonide koosseisude kinnitamine rektori käskkirjaga
22.-23. mai 2018    
lõputööde eelkaitsmine        
28. mai 2018
retsensentide kinnitamine
31. mai 2018 kell 12.00 
lõputöö esitamine elektrooniliselt Moodle'i keskkonda
1. juuni 2018 kell 12.00     
erialaosakondade juhtide otsus lõputööde kaitsmisele lubamise osas
1. juuni 2018 kell 15.00     lõputööde edastamine retsensentidele
7. juuni 2018 kell 12.00
lõputööde retsensendid esitavad retsensioonid elektrooniliselt õppeosakonnale
7. juuni 2018 kell 15.00
retsensioonide edastamine üliõpilastele

Kaitsmisele lubatud üliõpilaste nimekiri kinnitatakse rektori käskkirjaga enne kaitsmist.
Kaitsmisele eelneval päeval esitada Moodle'i keskkonda lõputöö esitlus ja kokkuvõte.

11. juuni 2018     ATS, PIL ja AM õppekavade lõputööde kaitsmine
12. juuni 2018   
CNS ja TECH õppekavade lõputööde kaitsmine
15. juuni 2018 kell 14      
lõpuaktus


ELA lõpetamiseks ja vastava lõpudokumendi saamiseks peab üliõpilane täitma järgmised lõpetamistingimused:
  • läbima õppekavas ettenähtud ainekursused ja praktika täies mahus; 
  • kaitsma lõputöö positiivsele hindele;
  • tagastama teavikud akadeemia raamatukokku;
  • tagastama Eesti üliõpilaspileti õppeosakonda;
  • diplom kiitusega (cum laude) antakse välja õppekava läbinutele, kelle keskmine hinne on vähemalt 4.60, kes on  kaitsnud lõputöö või sooritanud lõpueksami hindele "A". Arvestatakse kõiki akadeemilisele õiendile kantavaid  hindeid.
Lõputöö koostamine ja kaitsmine toimub vastavalt lõputööde valmimise ja kaitsmise korrale ja ajakavale.

Pärast lõputöö kaitsmist tuleb õppeosakonda esitada ka täidetud ringkäiguleht.             

Lõputöö vormistamine