Lõputööde koostamise ajakava

detsember - jaanuar  teemade formuleerimine
10. jaanuar 2017
lõpetajate esmase nimekirja esitamine erialaosakonna poolt õppeosakonnale (Google Drive'is asuv ühisdokument); lõputööde teemade komisjoni kinnitamine rektori käskkirjaga
6. veebruar 2017  
üliõpilase poolt esialgse pealkirja, lõputöö eesmärgi ja kava esitamine erialaosakonna juhile (andmed sisestakse osakonna töötaja poolt Google Drive'is asuvasse ühisdokumenti)
22. veebruar 2017  
komisjon otsustab lõputööde teemade, juhendajate ja konsultantide heakskiitmise
28. veebruar 2017  
lõputööde teemade, juhendajate ja konsultantide kinnitamine rektori käskkirjaga
30.-31. märts 2017 lõpetajate aruandlus lõputööde valmimisest erialaosakonnas
20.-21. aprill 2017
lõpetajate aruandlus lõputööde valmimisest erialaosakonnas
4.- 5. mai  2017

lõpetajate aruandlus lõputööde valmimisest erialaosakonnas (kaitsmisele lubatud üliõpilaste esialgse nimekirja formeerimine)

9. mai 2017

eelkaitsmise kaitsmiskomisjonide koosseisude kinnitamine rektori käskkirjagalõputööde kaitsmise aegade ja kaitsmiskomisjonide koosseisude kinnitamine rektori käskkirjaga

25.-26. mai 2017
lõputööde eelkaitsmine
31. mai 2017  
retsensentide kinnitamine
2. juuni 2017 kell 12  
lõputöö esitamine elektrooniliselt Moodle keskkonda
6. juuni 2017 kell 10
AM, ATS õppekavade lõputööde retsensendid esitavad retsensioonid elektrooniliselt õppeosakonnale
6. juuni 2017 kell 14 retsensioonide edastamine üliõpilastele
8. juuni 2017 kell 10   CNS ja TECH õppekavade lõputööde retsensendid esitavad retsensioonid elektrooniliselt õppeosakonnale
8. juuni 2017 kell 14 
retsensioonide edastamine üliõpilastele; kaitsmisele lubatud üliõpilaste nimekiri kinnitatakse rektori käskkirjaga enne kaitsmist; kaitsmisele eelneval päeval esitada Moodle keskkonda lõputöö esitlus ja kokkuvõte
9. juuni 2017  
ATS ja AM õppekavade lõputööde kaitsmine
12. juuni 2017     
CNS ja TECH õppekavade lõputööde kaitsmine
16. juuni 2017 kell 12
lõpuaktus   

         

ELA lõpetamiseks ja vastava lõpudokumendi saamiseks peab üliõpilane täitma järgmised lõpetamistingimused:
  • läbima õppekavas ettenähtud ainekursused ja praktika täies mahus; 
  • kaitsma lõputöö positiivsele hindele;
  • tagastama teavikud akadeemia raamatukokku;
  • tagastama Eesti üliõpilaspileti õppeosakonda;
  • diplom kiitusega (cum laude) antakse välja õppekava läbinutele, kelle keskmine hinne on vähemalt 4.60, kes on  kaitsnud lõputöö või sooritanud lõpueksami hindele "A". Arvestatakse kõiki akadeemilisele õiendile kantavaid  hindeid.
Lõputöö koostamine ja kaitsmine toimub vastavalt lõputööde valmimise ja kaitsmise korrale ja ajakavale. Lõputöö kaitsmisele lubamise eelduseks on eelkaitsmiskomisjoni positiivne otsus.        

Pärast lõputöö kaitsmist tuleb õppeosakonda esitada ka täidetud ringkäiguleht.             

Lõputöö vormistamine