Eesti Lennuakadeemia üliõpilasesindus 2016/2017. õppeaastal

Esimees
Leena Tammann
Õhusõiduki juhtimine
3. kursus
leena.tammann@eava.ee

Aseesimees
Mark-Julius Pikat
Lennuliiklusteenindus
4. kursus
mark-julius.pikat@eava.ee

Teabejuht
Henri Seppel
Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamine 2. kursus
henri.seppel@eava.ee

Üliõpilastugi
 Eleri Pärna
Lennundusettevõtte käitamine
3. kursus
eleri.parna@eava.ee

Finantsjuht
Lauri Alekõrs
Lennundusettevõtte käitamine
2. kursus
lauri.alekors@eava.ee

Spordijuht
 Janeli Patrail
Lennuliiklusteenindus
2. kursus
janeli.patrail@eava.ee