19.02.2018 - 01.04.2018  e-kursus "Introduction to Aircraft"

Kokkuvõte

Kursusele registreerus 144 huvilist
Edukalt lõpetas kursuse              95 (66% registreerunutest)
Ei sisenenud kordagi kursusele          12 (8%)
Sisenes kursusele, aga ei läbinud ühtegi teemat    25 (17%)
Jättis pooleli (läbis vähemalt ühe teema)      12 (8%)
Lennuakadeemia tudengeid           37 (26%)

Tagasisidet kursusele andis 36 osalejat.  Tagasiside oli hea. 5-palli skaalas hinnati järgnevalt: