Koostöö ettevõtetega

Eesti Lennuakadeemia on hea partner ettevõtetele, kellele pakume regulaarselt lennuakadeemia erialadega seotud täienduskoolitusi ning kaasaegsete seadmetega sisustatud laboreid.

Sidelabor on varustatud tänapäevaste mõõteriistade ja infotehnoloogiliste seadmetega, mis võimaldavad läbi viia raadiomõõtmisi ja eksperimente raadioside ja -navigatsiooni valdkonnas.

Õhusõiduki ehituse ja hoolduse angaaris on võimalik kasutada nii komposiitmaterjalide lamineerimistöökoda kui ka lehtmetalli töökoda. Angaar on varustatud side- ja navigatsiooniseadmete kontrollaparatuuri, materjalide mittepurustavate katsete seadmete (nt pöörisvoolude NDT katseseade, videoboroskoop) ning materjalide töötlus- ja testseadmetega (nt freespink, treipink, 3D-printer).