Sidelabor

Sidelabor on varustatud tänapäevaste mõõteriistade ja infotehnoloogiliste seadmetega, mis võimaldavad läbi viia raadiomõõtmisi ja eksperimente raadioside ja -navigatsiooni valdkonnas. Osa katsetehnikast on arvutiga juhitav - vastavalt seadistatud server võimaldab seadmeid juhtida ka lennuakadeemia majast väljaspool (näiteks Tallinnas).

On võimalik mõõta kõiki olulisi sidesüsteemide sõlmede (antennide, liinide, vastuvõtjate, saatjate jms) põhiparameetreid ning karakteristikuid.

Laboris on lennunduses kasutatavad käsiraadiojaamad ning laiemat kasutust leidvad jaamad, mis töötavad vabadel sagedustel.

Laboris on ka õppeotstarbelised maketid, mis võimaldavad õppida tundma raadioside ja -navigatsioonisüsteemide erinevaid koostisosi ja üleskerkivaid probleeme (sh probleemid, mis on seotud elektromagnetilise ühildavusega).

Vajuta pildile ja vaata sidelaboris ringi.

  • Sidelabori seadmete täpne kirjeldus ja võimekus on leitav siin.      
Lisainfo ja päringud: Veiko Leps, tel 744 8107, e-post veiko.leps@eava.ee.

Õhusõiduki ehituse ja hoolduse angaar

Angaaris on võimalik kasutada nii komposiitmaterjalide lamineerimistöökoda kui lehtmetalli töökoda. Angaar on varustatud side- ja navigatsiooniseadmete kontrollaparatuuri, materjalide mittepurustavate katsete seadmete (nt pöörisvoolude NDT katseseade,  videoboroskoop) ning materjalide töötlus- ja testseadmetega (nt freespink, treipink, 3D-printer). 

Lisaks kuuluvad laborivarustuse hulka õhusõiduki süsteemide kontrollimiseks kasutatavad portatiivsed testseadmed.     

Vajuta pildile ja vaata õppeangaaris ringi.

  • Angaari seadmete täpne kirjeldus ja võimekus on leitav siin.  
Lisainfo ja päringud: Mattias Kosemets, tel 744 8104, mattias.kosemets@eava.ee.