Lennundusseminar

Lennuakadeemia poolt korraldatavate seminaride traditsiooni alguseks loeme 1995. aasta novembris toonase Tartu Lennukolledži ettevõtmisel toimunud Eesti riiklike lennufirmade juhtivtöötajate seminar-nõupidamist Pärnu Rannahotellis. Siinkohal tasub mainida, et tegelikult koguneti pisut teisel kujul ka kaks aastat varem, seda siis Mati Sõrmuse poolt kokku kutsutud kohtumisel Elvas.          

Lennundusseminari osaks on ka tunnustuse "Aasta tegu Eesti lennunduses" saaja väljakuulutamine. Konkursi eesmärgiks on tunnustada Eesti lennundusettevõtete või -organisatsioonide iga-aastast tegevust ja panust meie lennundusvaldkonna arendamisse.