1990 - 1999 

Eesti Lennuakadeemia kroonika tutvustab olulisemaid daatumeid ja sündmusi kõrgkooli kujunemisloos aastatel 1993-2013

Esimesed sammud Tartu Lennukolledži arengus


Lennukolledži asutajaliikmed Otto Taur, 
Teo Krüüner, Rein Porro

 • Juuni 1993 - Esimesed 16 Eestis koolitatud ametlendurit lõpetavad Nõo Keskkooli
 • Juuli 1993 - Kolledži meeskond alustab tööd. Kolledži algtuumikuks on rektor Villu Mikita, lennundusteaduskonna dekaan Rein Porro, prodekaan Otto Taur, haldusprorektor Kaido Kasak, arendusprorektor Rein Graf ja pearaamatupidaja Ele Talu         
 • 15.03.1994 - Algab 17 tulevase lennujuhi koolitamine Lennuameti tellimusel


 • Mai 1994 - Alustab grupp lennuvälja lennuinfoteeninduse (AFIS) informaatoreid, kes saavad kolledži esimesteks lõpetajateks
 • Suvi 1994 - Tartu lennujaama ehitatakse lähilennujuhtimise simulaator
 • 13.02.1995 - Algab õhusõiduki hooldustehnikute, aeronavigatsioonilise info teeninduse spetsialistide ja lennujuhtide teise õppegrupi koolitamine
 • 1995 - Algab vastuvõtt kõrgharidusõppesse. Vastuvõtt diplomiõppekavadele toimub 2001. aastani
 • 25.08.1995 - Lõpetab esimene lennujuhtide õppegrupp


 • Nov. 1995 - Tartu Lennukolledž kutsub Pärnusse kokku esimese lennunduse juhtivtöötajate seminar-nõupidamise, millest saab alguse lennundustöötajate ühisseminari traditsioon iga aasta novembris
 • Dets. 1995 - Programmeeritakse BART radarisimulaator
 • 1996 - Riiklik koolitustellimus üliõpilaste vastuvõtule
 • 26.07.1996 - Lõpetab lennujuhtide teine õppegrupp
 • 1996 - Algab inseneride ühisõpe Eesti Põllumajandusülikooliga koostöölepingu alusel 
 • 1996 - Ilmub Jüri Liivamäe õpik „Õpime lendama”
 • 13.02. 1997 - Sõlmitakse piloodikoolituse alane leping Õhuväega
 • Okt. 1997 - Kolledž korraldab teaduskonverentsi „Lennundusharidus '97“, kus esinevad lennundusspetsialistid Suurbritanniast, Saksamaalt, Ukrainast, Soomest, Rootsist, Leedust, Lätist ja Eestist
 • 03. 11.1997 - Õpinguid alustab kolmas lennujuhtide õppegrupp
 • 1998 - Ilmub Milvi Jürissaare õpik „Meteoroloogia”
 • 16.04.1998 - Õnnistatakse sisse kolledži lipp
 • 05.06.1998 - Lennukolledži lõpetab esimene kõrgharidusega spetsialist Margus Keerman
 • Juuni 1998 - Nõo Keskkooli lõpetab viimane lend ametlendureid
 • 19.10.1998 - Õpinguid alustab kopteripilootide õppegrupp
 • 01.01.1999 - Tartu Lennukolledž viiakse Teede- ja Sideministeeriumi haldusalast Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse
 • 26.06.1999 - Eesti lennunduses hakkavad kehtima Euroopa lennundusnõuded
 • 04.10.1999 - Sõlmitakse koostöö raamleping Tallinna Tehnikaülikooliga