Koolituskalender 2019

JAANUAR
09. jaanuar
Inimtegur lennunduses ning lennundusseadusandlus ja -organisatsioonid I sessioon (EST)
15.-16. jaanuar
EASA Part 147 / Part 66 – Understanding the Requirements (ENG)
17.-18. jaanuar
Inimtegur lennunduses ning lennundusseadusandlus ja -organisatsioonid II sessioon (EST)
28.-31. jaanuar
Raadioside ja -mõõtmised - tellimuskoolitus (EST)
VEEBRUAR
 
01. veebruar
Raadioside ja -mõõtmised - tellimuskoolitus (EST)
14.-15. veebruar
Lennundusmeteoroloogia - tellimuskoolitus (EST)
26. veebruar
Mehitamata õhusõidukite käitajate täienduskoolitus - tellimuskoolitus (EST)
MÄRTS
 
Märtsikuu jooksul
Üliõpilastööde juhendamine ja tagasisidestamine (EST)
04.-15. märts
Lähilennuliikluse radarjuhtimise (ADI/RAD) oskuse koolitus - tellimuskoolitus (EST)
 
APRILL
 
01.-02. aprill
Raadioside ja -mõõtmised - tellimuskoolitus (RUS)
11.-12. aprill
Lennundusseminar


 MAI 
Maikuu jooksul
Mehitamata õhusõidukite käitajate täienduskoolitus (EST)


JUUNI
 
JUULI
 

 
  
AUGUST
 


  
SEPTEMBER
 
NOVEMBER
  
DETSEMBER
 
 
 
  
Eesti Lennuakadeemia korraldab täienduskoolitusi vastavalt Eestis kehtivatele seadustele ja on registreerinud Eesti Hariduse Infosüsteemis majandustegevusteate 165717.

Küsi personaalset pakkumist!

Täiendusõpe ja koolituste tellimine:

Välissuhete ja täienduskoolituste spetsialist Karine Mandel, tel 744 8121, e-post karine.mandel@eava.ee  

  • Koolituste korralduse ja kvaliteedi aluseks on vastav kord.