ICAO inglise keele tasemeeksam

Info tasemeeksami sooritamise kohta:

Ants Aaver
ants.aaver@eava.ee
+372 744 8111