Ohutusjuhtimise süsteem lennunduses


Toimumisaeg
Tellimisel
Toimumiskoht
E-õpe/konsultatsioonid kokkuleppel
Ajakava ja lisainfo
Ajakava eraldi
Õppemeetodid
E-õpe, vajadusel konsultatsioonid
Õpetamise keeled
E-õpe inglise keeles/ konsultatsioonid eesti või inglise keeles
Õppekavarühm
Mootorliikurite, laevanduse ja lennundustehnika
Koolituskava alus
Lennundustehnika rakenduskõrghariduse õppekava (EHIS reg. nr 194140)
Koolitaja(d)
Mattias Kosemets (Estonian Aviation Academy, Head of MTO Training, teaching subjects: Fuel Tank Safety, Aviation Legislation, Handling of Dangerous Goods, Familiarization Practice in Aviation Organisation)
Maht
78 iseseisva töö tundi
Koolituse hind
E-õpe 120 eurot, konsultatsiooni hind lisandub
Sihtgrupp
Lennundusorganisatsioonide töötajad ja teised teemast huvitatud isikud
Koolitusgrupi suurus
Kokkuleppel
Eesmärk
Koolitusel osalejad saavad tervikülevaate lennundusohutuse ja ohutusjuhtimise süsteemi vahelisest seosest ja SMS-i toimimise põhialustest
Õpiväljundid

Koolituse läbimisel teab osaleja ohutusjuhtimise baasmõisted, mõistab ohutusjuhtimise olemust, tunneb SMS-i komponente ja elemente vastavalt ICAO SMS raamistikule (ohutuspoliitika ja eesmärgid, riskide haldamine, ohutuse tagamine ja edendamine) ning omab ülevaadet SMS-i rakendamise põhialuste kohta

Koolituse teemad
 • Lennundusohutuse baasmõisted;
 • Ohutusjuhtimise olemus;
 • ICAO SMS raamistik
 • Õppematerjalid
  E-õppe materjalid, lisaks Annex 19, ICAO Doc9859 ja Riiklik lennundusohutuse programm
  Nõuded koolituse läbimiseks
  Osalemine e-õppes ja/või konsultatsioonis ning testi sooritamine tulemusega vähemalt 75%
  Koolituse läbimisel väljastatav dokument
  Eesti Lennuakadeemia täienduskoolitusel osalemist kinnitav tunnistus
  Registreerumine ja lisainfo
  Koolituse täpsemad teemad ja eesmärk lepitakse eelnevalt kokku koolituse tellijaga.
  Registreerimine ja lisainfo: karine.mandel@eava.ee
  Registreerige ennast kursusele täites allolev ankeet. Teiega võetakse personaalselt ühendust.

  Email again:
  Tasuja