Bilanss ja kasumiaruanne: ingliskeelne terminoloogia


Toimumisaeg
Kokkuleppel/tellimisel
Toimumiskoht
Kokkuleppel
Toimumise ajakava
Ajakava täpsustub koolituse tellimisel
Õppemeetodid
Loeng, diskussioon
Õpetamise keeled
Inglise keeles (vajadusel eesti keelt appi võttes)
Õppekavarühm
Transporditeenused
Koolituskava alus
Eesti Lennuakadeemia lennundusettevõtte käitamise õppekava (EHIS 2282)
Koolitaja(d)
Hans Künka (Eesti Lennuakadeemia, inglise keele lektor)
Maht
8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8h)
Koolituse hind
Kokkuleppel
Sihtgrupp
Koolitus on mõeldud majandusarvestajatele, kes koostavad majandusaasta aruandeid ja soovivad harjutada finantsaruannetest rääkimist inglise keeles. Eeltingimusi osalemiseks pole
Koolitusgrupi suurus
6-16 osalejat
Eesmärk
Koolitusel osalemisel omandada sõnavara, kogemus ja enesekindlust finantsaruannetest rääkimiseks ja finantsaruannete analüüsiks
Õpiväljundid
Koolitusel osalemise tulemusel omandavad koolitatavad finantsaruannetest rääkimiseks ning finantskulude analüüsiks vajaliku sõnavara, kogemuse ja enesekindluse
Koolituse teemad
  1. Ettevõtte käibevara 1 tund
  2. Ettevõtte põhivara ja selle kulumi arvestus 2 tundi• Ettevõtte lühi- ja pikaajalised kohustused 1 tund
  3. Ettevõtte jääkkasum ja kasumi jaotus 1 tund 
  4. (Teie ettevõtte) kasumiaruanne ja selle kirjed 1 tund 
  5. Kasumiaruannete kirjete selgitused ja aruandes kajastuvate väärtuste arvutamine 1 tund
  6. Koolitusel käsitletut kokkuvõttev rollimäng 1 tund
Õppematerjalid
Õppematerjalid antakse koolituse käigus
Nõuded koolituse läbimiseks
8 akadeemilise tunni jooksul käsitletava materjali läbitöötamine rahulikus tempos, osalemine 100%
Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Eesti Lennuakadeemia täienduskoolitusel osalemist kinitav tõend
Registreerumine ja lisainfo
Ants Aaver, ants.aaver@eava.ee
Koolituse ettetellimise aeg 2 kuud

Registreerige ennast kursusele täites allolev ankeet. Teiega võetakse personaalselt ühendust.  

Email again:
Tasuja