EASA OPS-i täienduskoolitus


Toimumisaeg


Tellimisel
Toimumiskoht
Eesti Lennuakadeemia / kokkuleppel
Ajakava ja lisainfo
Ajakava eraldi
Õppemeetodid
Loeng, diskussioon
Õpetamise keeled
Eesti või inglise keel
ÕppekavarühmTransporditeenused
Koolituskava alus
Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise õppekava (EHIS 2283)
Koolitaja(d)
Meelis Koovit, MA (Eesti Lennuakadeemia, Lennukoolitusosakonna koolitusjuht, õppetöö teemadel: Lennuettevõtte töö korraldamine, Käitamisprotseduurid)
Maht
8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8h)
Koolituse hind
Kokkuleppel (sõltub osalejate arvust)
Sihtgrupp
Isikud, kellel on kas EASA-OPS-i alased algteadmised või ka eksperdid, kes on vastava algkoolituse läbinud. Isikud, kes peavad teadma vastavaid regulatsioone erinevatelt tööpositsioonidelt
Koolitusgrupi suurus
Kokkuleppel
Eesmärk
Anda ülevaade EASA-OPS-i õiguslikust raamistikust ja struktuurist, selle erinevatest osadest ja alljaotistest, juhtimissüsteemist, ohutusjuhtimisest ja vastavusnõuete järgmisest. Samuti tutvustada operaatorite struktuuri ja vastutust
Õpiväljundid
Koolituse läbinud õppur omab ülevaadet EASA-OPS-i õiguslikust raamistikust ja struktuurist, selle erinevatest osadest ja alljaotistest, juhtimissüsteemist, ohutusjuhtimisest ja vastavusnõuete järgmisest. Samuti teab operaatorite struktuuri ja vastutust
Koolituse teemad
 • Ülevaade EASA OPS-i õiguslikust raamistikust ja struktuurist
 • Air Operations EASA EC 965/2012
 • Annex I - DEF
 • Annex II - Part-ARO
 • Annex III - Part-ORO
 • Annex IV - Part-CAT
 • Annex V - Part-SPA
 • Annex VII - Part-SPO
 • Juhtimissüsteem, ülevaade ohutusjuhtimisest ja vastavusnõuete järgimisest
 • Operaatorite struktuur ja vastutus
 • ÕppematerjalidÕppematerjalid jagatakse osalejatele koolituse käigus
  Nõuded koolituse läbimiseks
  Osalemine kontaktõppes 100%
  Koolituse läbimisel väljastatav dokument
  Eesti Lennuakadeemia täienduskoolitusel osalemist kinnitav tõend
  Registreerumine ja lisainfo


  Karine Mandel, karine.mandel@eava.ee

  1. Koolituskava PDF