Kriisireguleerimine lennuliiklusteeninduses


Toimumisaeg
Kokkuleppel/tellimisel
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumise ajakava
Ajakava täpsustub koolituse tellimisel
Õppemeetodid
Teoreetilised loengud, grupiarutelud ja -harjutused, simulaatorharjutused ning nende analüüs grupis
Õpetamise keeled
Eesti keel
Õppekavarühm
Transporditeenused
Koolituskava alus
Eesti Lennuakadeemia Lennuliiklusteeninduse õppekava (EHIS 2282)
Koolitaja(d)
Eesti Lennuakadeemia ja/või koostööpartnerite vastava pädevusega instruktorid.  Täpsemat infot küsida kontaktisikult.
Maht
16 akadeemilist tundi (teooriaõpe 10h ja simulaatsiooniharjutused - 3 stsenaariumi 6h). Koolitus toimub 2 päeval
Koolituse hind
Kokkuleppel
Sihtgrupp
Lennujuhi pädevusega töötajad, kuid eeltingimused koolitusel osalemiseks puuduvad
Koolitusgrupi suurus
Kuni 10 õppurit
Eesmärk
Anda teadmised kriisireguleerimisest lennuliiklusteeninduses
ÕpiväljundidKoolituse läbinud õppur omab teadmisi, kuidas toimub lennuliiklusteeninduse kriisireguleerimine
Koolituse teemad
Ühiskonna turvalisus. Kriisireguleerimise ajalugu Eestis. Kriisireguleerimise üldised alused. Hädaolukorra seadus (HOS) ja selle rakendusaktid. Kriisireguleerimisega seotud mõisted ning nende erinevus ja seosed lennunduses kasutatavate mõistetega. Organisatsiooni vaade hädaolukorrale. Kriisireguleerimise faasid, ennetav ja reageeriv kriisireguleerimine. Hädaolukordade ennetamine, hädaolukordadeks valmisolek, sh riskihaldus ja plaanid. Kriisidest õppimine.
Lennundusega seotud hädaolukorrad (raskete tagajärgedega õhusõiduki õnnetus – ministeeriumi hinnang 2013), teiste hädaolukordade mõju lennuliiklusele. Maailma kriiside mõju lennundusele ja Eestile (Islandi vulkaan, kriitiline infrastruktuur, nakkushaigused, terrorism jm). Elutähtsad teenused (HOS): lennuväljade toimimine ja aeronavigatsiooniteenuse toimimine. Aeronavigatsiooniteenuse toimepidevuse riskianalüüs ja plaan. Riskid, struktuurid, töökeskkond, tegutsemine hädaolukorras. Partnerid ja koostöö.
Hädaolukorra lahendamine. Juhtimine, erinevad tasandid ja kriisireguleerimise struktuurid. Hädaolukorra lahendamine lennuõnnetuse korral (otsingu- ja päästetööd merel ning maismaal). Kriisireguleerimise töökeskkonnad. Probleemid otsuste langetamisel. Tegutsemine kriisiolukorras – kriisijuhtimine, käitumine ja otsuste langetamine kriisiolukorras. Juhtimine ja meeskonnatöö hädaolukorras. Kriisipsühholoogia. Lennujuht kriisiolukorras. Kuidas lahenda eriolukorda ja samaaegselt jätkata suhtlemist kõigi nendega, kellel ei ole kriisi. Psühhosotsiaalne toetus kriisiolukorras ja peale kriisi. Briifingud. Posttraumaatiline stress, lennuõnnetused, konkreetse kaasuse näitel
Õppematerjalid
Õppematerjalid jagatakse osalejatele koolituse käigus
Nõuded koolituse läbimiseks
Koolitus loetakse edukalt läbituks, kui õppur osaleb kontaktõppes 100%
Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Eesti Lennuakadeemia täienduskoolituse tõend
Registreerumine ja lisainfo
Anu Vare, anu.vare@eava.ee
Koolituse ettetellimise aeg 6 kuud

Registreerige ennast kursusele täites allolev ankeet. Teiega võetakse personaalselt ühendust.

Email again:
Tasuja