Lähilennujuhtimise täienduskoolitus


Toimumisaeg
Kokkuleppel/tellimisel
Toimumiskoht
Teooriaosa õppe koht paindlik/lennujuhtimise simulaatori praktilised harjutused Eesti Lennuakadeemias
Toimumise ajakava
Ajakava täpsustub koolituse tellimisel ja lepitakse kokku lepingus või selle lisas
Õppemeetodid
Teoreetilised loengud, briifingud, debriifingud, simulaatorharjutused ja nende analüüs grupis
Õpetamise keeled
Eesti või inglise keel
Õppekavarühm
Transporditeenused
Koolituskava alus
Eesti Lennuakadeemia Lennuliiklusteeninduse õppekava (EHIS 2282)
Koolitaja(d)
Eesti Lennuakadeemia ja/või koostööpartnerite vastava pädevusega lennujuhtimise instruktorid. Täpsemat infot küsida kontaktisikult
Maht
Kontaktõpe, maht kokkuleppel kliendiga, lepitakse kokku lepingus või selle lisas
Koolituse hind
Kokkuleppel
Sihtgrupp
Koolitus on suunatud isikutele, kes on läbinud positiivse tulemusega lennuliikluse juhtimise eriala baaskoolituse ja lähilennujuhtimise pädevuskoolituse
Koolitusgrupi suurus
Kokkuleppel
Eesmärk
Koolituse eesmärgiks on lähilennujuhtimisüksuse igapäevatöös vajalike teadmiste ja oskuste taastamine ja rakendamine lennujuhtimise simulaatoris
ÕpiväljundidKoolitusel osalejatel on värsked lähilennujuhtimisüksuse igapäevatööga seotud teadmised ja oskused. Samuti oskab koolituse läbinud isik neid oskusi lennujuhtimise simulaatoris rakendada
Koolituse teemad
Koolituse täpsed teemad lepitakse kokku koolituse tellimisel lepingus
Õppematerjalid
Õppematerjalid jagatakse osalejatele koolituse käigus
Nõuded koolituse läbimiseks
Koolitus loetakse edukalt täidetuks, kui õppur osaleb kõikides teoorialoengutes (100%) ja sooritab simulaatoriharjutused instruktori arvamuse kohaselt vähemalt rahuldavale tulemusele
Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse edukalt lõpetanutele väljastatakse Eesti Lennuakadeemia täienduskoolituse tunnistus koolituse läbimise kohta
Registreerumine ja lisainfo
Anu Vare, anu.vare@eava.ee
Koolituse ettetellimise aeg 3 kuud