Lennundusettevõtte juhtimine
Management of Aviation Enterprise

Toimumisaeg
Moodul "Lennunduse alused" 05.-06.10.2017
Moodul "Lennujaama töö korraldamine" 19.-20.10.2017
Moodul "Lennuliiklusteeninduse töö korraldamine"  26.-27.10.2017
Moodul "Lennuettevõtte töö korraldamine" 02.-03.11.2017
Moodul " Hooldusettevõtte juhtimine" 27.-28.11.2017
Toimumiskoht
Tallinn
Ajakava ja lisainfo
Ajakava eraldi
Õppemeetodid
Loeng, rühmatöö, iseseisev materjalidega tutvumine
Õpetamise keeled
Eesti keel (kontaktõpe), inglise keel (õppematerjalid)
Õppekavarühm
Mootorliikurite, laevanduse ja lennundustehnika
Koolituskava koostamise alus
Eesti Lennuakadeemia lennundusettevõtte käitamise õppekava (EHIS-e registrinumber 2284)
Koolitaja(d)
Kert Kotkas, Allan Nõmmik, Jaanika Mölter, Anti Tappel, Signe Vanker, Tanel Kulbas, Andres Lainoja, Meelis Koovit, Kristian Hvass, Peeter Pajula
Maht
"Lennunduse alused“ 16 akadeemilist tundi
Iga spetsialiseerumismoodul 14 akadeemilist tundi
Soovitatav võtta "Lennunduse alused" moodul ja üks spetsialiseerumismoodul, kokku 30 akadeemilist tundi
Koolituse hind
Lennunduse alused moodul 400 €, iga spetsialiseerumismoodul 200 €
(grupisoodustused: 3-6 osalejat ühest organisatsioonist allahindlus 10%, 7-9 osalejat allahindlus 15%, üle 10 osaleja allahindlus 20%)
Sihtgrupp
Erinevate lennundusettevõtete töötajad, kellel puuduvad varasem lennundusvaldkonna töökogemus ja/või lennundusalane haridus, lisaks lennundusvaldkonna algteadmistest huvitatud isikud
Nõuded osalemiseks
Puuduvad
Koolitusgrupi suurus
10-15 osalejat
Eesmärk
1) Lennunduse alused mooduli eesmärgiks on põhiteadmiste saamine lennundusvaldkonna toimivuse põhialustest;
2) Lennuliiklusteeninduse töö korraldamise mooduli eesmärgiks on saada ülevaade lennuliiklusteeninduse organisatsioonist ja operatsioonidest ning omandada oskused teemaga seotud lisamaterjalide leidmiseks;
3) Lennujaama töö korraldamise mooduli eesmärgiks on saada ülevaade lennujaama põhilistest tegevustest nagu hoonete ning organisatsiooni juhimine, arendustegevuste planeerimine ja lennujaama äritegevused;
4) Lennuettevõtte töö korraldamise mooduli eesmärgiks on arendada teadmisi lennuettevõtte operatsioonide ja juhtimise kohta;
5) Hooldusettevõtte juhtimise mooduli eesmärgiks on saada põhjalikum ülevaade organisatsiooni äritegevusest ning põhimõtetest
Õpiväljundid
Koolituse läbinud õppur on omandanud ülevaate valitud mooduli(te) teemade kohta. Samuti mõistab õppur erinevate lennundusettevõtete juhtimisega seotud põhimõtteid ja on teadlik juhtimist mõjutavatest teguritest. Õppur oskab vajadusel iseseisvalt teemakohaseid lisamaterjale leida
Koolituse teemad
  1. Lennunduse alused mooduli teemad (18h):
lennunduse seadusandluse alused (4h);
juhtimissüsteem: ohutus- ja kvaliteedijuhtimise põhimõtted (4h);
keskkonnakaitse (2h);
lennutranspordi ökonoomika (4h).
lendude planeerimine (4h).

SPETSIALISEERUMISMOODULID:
  1. Lennuliiklusteeninduse töö korraldamise mooduli teemad (14h):
• aeronavigatsiooniteenuste struktuur, eesmärgid ning ülevaade valdkonna riiklikest ja rahvusvahelistest regulatsioonidest;
• lennuliiklusteeninduse ja -juhtimise struktuur ning eesmärgid;
• tasemete mõõtmine;
• õhuruumi terminoloogia, struktuur ja juhtimine;
• navigatsiooniseadmed ja lennuliikluse kontrollimise varustus;
• lennundusteabe töötlemine ja kasutamine;
• lennuliiklusteeninduse teenuste pakkumine, koostöö erinevate üksuste vahel: lennuvälja, lähenemise, piirkonna kontroll ning lennuvälja lennuinfo teenindus;
• aeronavigatsiooniteenuste pakkujate järelvalve ja sertifitseerimine;
• ebatraditsioonilised olukorrad ja uurimisprotseduurid
  1. Lennujaama töö korraldamise mooduli teemad (14h):
• sissejuhatus lennujaama töö korraldamisse, ülevaade erinevatest lennujaama juhtimise lähenemistest ja lennujaama ülesannetest;
• lennujaama töö strateegiline planeerimine;
• maapealse ligipääsu planeerimine;
• lennuterminali võimekuse juhtimine;
• lennujaama taristu ja rahvusvahelised nõuded;
• sertifitseerimisregulatsioonid ja protseduurid;
• lennujaama turundus;
• lennujaama turvalisus;
• lennujaamade tulevik, majanduslikud trendid ja tehnoloogilised arengud
  1. Lennuettevõtte töö korraldamise mooduli teemad (14h):
• sissejuhatus lennuettevõtte juhtimisse;
• lennuettevõtete vahelised suhted ja liidud;
• lennukipargi planeerimine;
• võrgustiku planeerimine;
• hinnastamine ja tulude juhtimine;
• turundus ja kaubamärgi kasutamine;
• levitamine ja müük;
• lennuettevõtja sertifikaat (AOC);
• manuaalid, logid ja salvestised;
• lennuohutus ja kvaliteedidokumentatsiooni süsteem;
• lennuaegade piirangud
  1. Hooldusettevõtte juhtimise mooduli teemad (14h):
• sissejuhatus õhusõidukite hoolduse, parandamise ja remondi (MRO) turgu ning ülevaade sektori hetketrendidest;
• sissejuhatus regulatsioonidesse;
•   MRO ülesehitus – baas- ja liinihooldus, lepinguliste hoolduse välisüksuste töö, nende positsioonid ning rollid;
• enamlevinud MRO lepingute tüübid – iga-aastased lepingud, üksiktellimused, süsteemide hoolduslepingud;
• erinevate osapoolte - CAMO, piloodid, mehaanikud, pakkujad, DOA jt. vahelise kommunikatsiooni juhtimine;
• laenukapitali ja võrgukaubanduse kasutamine MRO, veebikataloogide, planeerimissüsteemide ja töölehtede süsteemi parendamise eesmärgil;
• jätkuvalt efektiivne Osa 145 tunnustus
Õppematerjalid
Õppematerjalid Moodle e-õppe keskkonnas (moodle.eava.ee)
Nõuded koolituse läbimiseks
Osalemine kontaktõppes ja e-õppematerjalide läbitöötamine.
Kui osaleja soovib saada koolituse läbimist kinnitavat tunnistust, siis on lisaks vajalik sooritada positiivsele tulemusele test. Iga mooduli lõpus olev test sooritatakse kirjalikult või Moodle e-õppe keskkonnas ja test koosneb 20 valikvastustega küsimusest. Testi edukaks sooritamiseks tuleb õigesti vastata vähemalt 51% küsimustele. Testi on lubatud sooritada maksimaalselt kolm korda.
Täienduskoolitusel osalemist kinnitava tõendi korral ei ole testi sooritamine kohustuslik
Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Eesti Lennuakadeemia täienduskoolitusel osalemist kinnitav tõend või täienduskoolituse läbimist kinnitav tunnistus
Registreerumine ja lisainfo
Soovituslik on läbida Lennunduse alused moodulõpe (2 päeva) ja valida lisaks spetsialiseerumismoodul (2 päeva). Soovi korral ka rohkem spetsialiseerumismooduleid.
Registreerimiseks kliki lingil või saada e-mail:
Karine Mandel, karine.mandel@eava.ee, +372 7 448 121
Registreeri end SIIN!