Lennundusregulatsioonide algkoolitus


Toimumisaeg


Tellimisel
Toimumiskoht
Eesti Lennuakadeemia / kokkuleppel
Ajakava ja lisainfo
Ajakava eraldi
Õppemeetodid
Loeng
Õpetamise keeled
Eesti keel
ÕppekavarühmTransporditeenused
Koolituskava alus
Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise õppekava (EHIS 2283)
Koolitaja(d)
Meelis Koovit, MA (Eesti Lennuakadeemia, Lennukoolitusosakonna koolitusjuht, õppetöö teemadel: Lennuettevõtte töö korraldamine, Käitamisprotseduurid)
Maht
8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8h)
Koolituse hind
Kokkuleppel
Sihtgrupp
Lennundusettevõtete töötajad, kellel puudub varasem kokkupuude lennunduse valdkonna ja erinevate tsiviillennunduse regulatsioonidega. Erialased nõudmised koolitusel osalemiseks puuduvad
Koolitusgrupi suurus
Kokkuleppel
Eesmärk
Ülevaate andmine tsiviillennunduse valdkonnast ja –regulatsioonidest Eesti ning rahvusvahelises kontekstis
Õpiväljundid
 Koolituse läbimisel omab õppur esmast ülevaadet tsiviillennunduse valdkonnast ja –regulatsioonidest Eesti ning rahvusvahelises kontekstis
Koolituse teemad
 • Rahvusvahelised lennundusorganisatsioonid;
 • Euroopa tsiviillennunduse regulatsioonid, sh Osa 147;
 • Lennundusettevõtte struktuur, sh lennukite liising ja kindlustus;
 • Lennundusettevõtete sertifitseerimine;
 • Lennunduse terminoloogia ja lühendid
 • ÕppematerjalidÕppematerjalid jagatakse osalejatele koolituse käigus
  Nõuded koolituse läbimiseks
  Osalemine kontaktõppes 100%
  Koolituse läbimisel väljastatav dokument
  Eesti Lennuakadeemia täienduskoolitusel osalemist kinnitav tõend
  Registreerumine ja lisainfo
  Karine Mandel, karine.mandel@eava.ee