Raadioside ja -mõõtmised

Toimumisaeg
Tellimisel
Toimumiskoht
Eesti Lennuakadeemia side- ja navigatsioonisüsteemide labor
Ajakava ja lisainfo
Täpne ajakava saadetakse osalejatele hiljemalt nädal enne koolituse toimumise algust. Koolitus toimub igal aastal uuendatud mõõteriistapargi ja infotehnoloogilise varustatusega side- ja navigatsioonisüsteemide laboris. Koolitatavatele antakse võimalus viia läbi õppeeksperimente labori seadmetel
Õppemeetodid
Loeng, praktiline töö sidelaboris
Õpetamise keeled
Eesti keel
Õppekavarühm
Mootorliikurite, laevanduse ja lennundustehnika
Koolituskava alus
Lennundustehnika rakenduskõrghariduse õppekava (registreeritud EHIS-s 194140)
Koolitaja(d)
Kalev Märtens, magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsioon (Eesti Lennuakadeemia, õppetöö teemadel: Raadiomõõtmised lennunduses), Valeri Kravets, MSc (Eesti Lennuakadeemia, õppetöö teemadel: MATLAB algajatele, Satelliitnavigatsiooni süsteem tsiviillennunduses, Raadionavigatsioon), praktilistel töödel assisteerib Veiko Leps (Eesti Lennuakadeemia, õppejtöö teemadel: Katsetehnika raadioelektroonikas, Programmeerimise alused, Raadiomõõtmised lennunduses, Raadiotehnika montaaž)
Maht
39 akadeemilist tundi (kontaktõpe 39h). Koolitus toimub 5 päeval
Koolituse hind
550 € / osaleja
Sihtgrupp
Koolitusele oodatakse neid, kelle töö on seotud raadiosaate- ja vastuvõtusüsteemide planeerimise, kasutamise, paigaldamise ja hooldusega. Koolitusprogramm kohendatakse lähtuvalt osalejate ettevalmistuse tasemest
Koolitusgrupi suurus
8-15 osalejat
Eesmärk
 • Käsitleda sidesüsteemide sõlmede mõju raadioside kvaliteedile;
 • Viia läbi süsteemi parameetrite praktilisi mõõtmisi;
 • Värskendada ja täiendada füüsika, elektri- ja raadiotehnika alaseid teadmisi;
 • Demonstreerida õpetatut praktikas;
 • Viia läbi õppeeksperimente labori seadmetel.
 • Õpiväljundid
  Koolituse läbinud õppur oskab käsitleda sidesüsteemide sõlmede mõju raadioside kvaliteedile ja viia läbi süsteemi parameetrite praktilisi mõõtmisi. Samuti on täiendanud ja värskendanud oma teadmisi füüsika ning elektri- ja raadiotehnika osas. Koolituse läbinud õppur suudab õpetatut praktikas demonstreerida ning läbi viia õppeeksperimente labori seadmetel
  Koolituse teemad
 • Sidesüsteemi struktuurskeem;
 • Raadiolainete levi;
 • Hajutatud parameetritega süsteemid (liinid, lainejuhid, õõsresonaatorid);
 • Antenni põhitüübid ja tööpõhimõte;
 • Takistuste sobitamine;
 • Elektromagnetiline ühildatavus – kuidas hinnata ja parandada raadioside kvaliteeti häireallikate olemasolu korral;
 • Raadiokanali kvaliteedi hindamine signaali võimsuse bilansi järgi
 • Õppematerjalid
  Õppematerjalid jagatakse osalejatele koolituse käigus
  Nõuded koolituse läbimiseks
  Osalus 100% ja lõpptesti sooritamine positiivsele tulemusele (vähemalt 51%)
  Koolituse läbimisel väljastatav dokument
  Eesti Lennuakadeemia täienduskoolituse tunnistus
  Registreerumine ja lisainfo
  Nele Tootsi, nele.tootsi@eava.ee
  Koolitus toimub, kui on vähemalt 8 registreerunut!
   
  Email again:
  Tasuja