GNSS ja täiendussüsteemid lennundusrakendustes

Toimumisaeg
Kokkuleppel
Toimumiskoht
Eesti Lennuakadeemias/kokkuleppel tellija juures
Ajakava ja lisainfo
Ajakava selgub nädala jooksul enne koolituse algust
Õppemeetodid
Loeng
Õpetamise keeled
Eesti keel
Õppekavarühm
Transporditeenused
Koolituskava alus
Eesti Lennuakadeemia Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise õppekava (EHIS 118857)
Koolitaja(d)
Leho Roots, MSc (Eesti Lennuakadeemia, õppetöö teema: navigatsioon)
Maht
7 akadeemilist tundi (kontaktõpe 7h)
Koolituse hind
Kokkuleppel
Sihtgrupp
Tehnilisem personal ning protseduurilise poolega seotud inimesed, sh lennujuhid. Koolitusprogramm kohendatakse lähtuvalt osalejate ettevalmistuse tasemest
Koolitusgrupi suurus
6-12 osalejat
Eesmärk/õpiväljundid
 • Omab ülevaadet käesoleva aasta satelliitnavigatsiooni olukorrast ja võimalustest;
 • Tunneb GPS põhitõdesid, saab aru positsioneerimisel esinevatest vigadest ning positsioneerimise usaldusväärsususe ja terviklikkuse piiridest;
 • Teab ja saab aru GNSS täiendussüsteemide toimimisest, olulisusest ja möödapääsmatusest lennundusrakendustes;
 • On tutvunud ja teab GNSS instrumentaallähenemisi ja nende hetkeolukorda Eestis käesoleval aastal;
 • Omab ettekujutust ja arusaama GLS perspektiivist EETN;
 • On teadlik ja saab aru GNSS lähenemistel ohutust mõjutavatest teguritest ja moodustest nende hindamiseks ja kontrolli all hoidmiseks
 • Koolituse teemad
 • Ülevaade satelliitnavigatsiooni ja võimaluste olukorrast;
 • GPS põhitõed;
 • GPS täpsus ja vigade bilanss;
 • GNSS täiendussüsteemid, täpsuse parandamine ja terviklikkuse tagamine;
 • GNSS instrumentaallähenemised ja olukord Eestis;
 • GLS perspektiiv Tallinna lennuväljal;
 • Ohutuse tagamine GNSS protseduuridel

 • Õppematerjalid
  Õppematerjalid jagatakse osalejatele koolituse käigus
  Nõuded koolituse läbimiseks
  Osalus kontakõppes 100% ja valikvastustega lõpptesti sooritamine (vähemalt 51%)
  Koolituse läbimisel väljastatav dokument
  Eesti Lennuakadeemia täienduskoolituse tunnistus
  Registreerumine ja lisainfo
  Nele Tootsi, nele.tootsi@eava.ee

  Registreerige ennast kursusele täites allolev ankeet. Teiega võetakse personaalselt ühendust.  

  Email again:
  Tasuja