Üliõpilastööde juhendamine ja tagasisidestamine


Toimumisaeg
Tellimisel
Toimumiskoht
Eesti Lennuakadeemia
Ajakava ja lisainfo
Ajakava saadetakse osalejatele enne koolituse algust
Õppemeetodid
Loeng ja grupiarutelu
Õpetamise keeled
Eesti keel
Õppekavarühm
Transporditeenused
Koolituskava alus
Õppeained Lõputöö ja lõputöö koostamise seminar
Koolitaja(d)
Pille Põiklik, PhD
Maht
4 akadeemilist tundi (kontaktõpe 4h)
Koolituse hind
Osalejatele tasuta
Sihtgrupp
Koolitus on mõeldud Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste lõputööde juhendajatele ja konsultantidele, kes on juhendanud või planeerivad juhendada/konsulteerida lõputööd
Koolitusgrupi suurus
10-15 osalejat
Eesmärk
Koolituse põhieesmärk on valmistada õppejõude, potentsiaalseid uurimistööde/ lõputööde juhendajaid/ konsultante ette kavandama ja juhendama üliõpilaste uurimistööd/ lõputöid, lähtudes teadustöö traditsioonidest ja üldtunnustatud standarditest
Õpiväljundid
Koolituse läbinud õppejõud/juhendaja tunneb teadusteksti sisulisi, ja vormilisi nõudeid ja oskab suunata üliõpilast uurimistöö kavandamisel, läbiviimisel ja esitamisel. Samuti oskab andmeid interpreteerida ning on omandanud uurimistöö juhendamise ja hindamise põhioskused
Koolituse teemad
 • Juhendamise eesmärk ja juhendamist mõjutavad tegurid;
 • Juhendaja tegevus juhendamise eelselt ja juhendamise alguses;
 • Juhendaja tegevus juhendamise keskel ja tagasiside andmine;
 • Juhendaja tegevus juhendamise lõpus ja kaitsmiseks valmistumine
 • Õppematerjalid
  Õppematerjalid jagatakse osalejatele koolituse käigus
  Nõuded koolituse läbimiseks
  Kontaktõppes osalemine 100%
  Koolituse läbimisel väljastatav dokument
  Eesti Lennuakadeemia täienduskoolitusel osalemist kinnitav tõend
  Registreerumine ja lisainfo
  Signe Vanker, signe.vanker@eava.ee