Väljaõppejuhendaja pädevuskoolitus

Toimumisaeg
Kokkuleppel/tellimisel
Toimumiskoht
Eesti Lennuakadeemia õppekeskus
Ajakava ja lisainfo
Ajakava täpsustub koolituse tellimisel
Õppemeetodid
Loeng, praktiline õpe simulaatoris ja iseseisev töö
Õpetamise keeled
Eesti või inglise keel
Õppekavarühm
Transporditeenused
Koolituskava alus
Eesti Lennuakadeemia Lennuliiklusteeninduse õppekava (EHIS 2282)
Koolitaja(d)
Eesti Lennuakadeemia vastava pädevusega õppejõud, praktiliste õpetamisoskuste alal on koostööpartneriks SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus. Täpsemat infot küsida kontaktisikult
Maht
78 akadeemilist tundi (kontaktõpe 30h, iseseisev töö 48h). Koolitus toimub 5 päeval
Koolituse hind
Kokkuleppel
Sihtgrupp
Koolitus on suunatud pädevust omavatele ja vähemalt 1-aastase töökogemusega lennujuhtidele, kes soovivad läbi viia väljaõppejuhendamist
Koolitusgrupi suurus
Kokkuleppel
Eesmärk
 • Selgitada täiskasvanute õppimise ja õpetamise teoreetilisi aluseid ja lennujuhtide litsenseerimisega seonduvat seadusandlust
 • Anda vajalik praktiline väljaõpe koolitusprotsessi elementide kohta
 • Anda teadmised koolitussessiooni ettevalmistamise, läbiviimise ja tagasisidestamise kohta
 • Anda teadmised põhjendatud aruannete esitamise kohta
 • Kursus algab sissejuhtavate loengutega kus selgitatakse kursuse eesmärki ja õppetöö korraldust
 • ÕpiväljundidKoolituse läbinud isik tunneb täiskasvanute õppimise ja õpetamise teoreetilisi aluseid, lennujuhtide litsenseerimisega seonduvat seadusandlust ja praktilisi koolitusprotsessi elemente. Samuti on koolituse läbinud isikul teadmised koolitussessiooni ettevalmistamise, läbiviimise ja tagasisidestamise kohta ning oskus esitada põhjendatud aruandeid
  Koolituse teemad
  Teemade loetelu e-kursusel:
  1) Seadusandlus;
  2) ESARR 5, Komisjoni määrus (EL) 2015/340, 20. veebruar 2015; 
  3) Litsenseerimine;
  4) Andragoogika/õppimine;
  5) Õppija;
  6) Õpimudelid;
  7) Õpieesmärgid;
  8) Andragoogika/õpetamine;
  9) Õpetamise meetodid;
  10) Takistused õppimisel ja õpetamisel;
  11) Motivatsioon õppimisel ja õpetamisel;
  12) Isiksuse vajadused;
  13) Suhtlemine ja kehakeel, stress;
  14) Protsessi juhtimine;
  15) Koolituse planeerimine, s.h. eesmärkide püstitus;
  16) Koolituse läbiviimine, õppija toetamine;
  17) Meeskonnatöö.
  Kontaktõpe on suunatud koolitatava praktiliste oskuste arendamisele. Teoreetiliste teemade osas toimuvad grupitööd. Praktiliste harjutuste läbiviimisel kasutatakse jäljendatud töökeskkonda ning koolitatavad saavad oma teadmisi praktikas rakendada. Koolitajad jälgivad tegevusi ning annavad tagasisidet soorituse kohta.
  Kontaktõppe teemad on:
  1) Vestluse juhtimine ja küsimuste esitamine;
  2) Konfliktide lahendamine;
  3) Erinevad tehnikad väljaõppe läbiviimisel (demonstration, talk-through, monitoring);
  4) Tööprotsessi jälgimine;
  5) Tööprotsessi sekkumine;
  6) Briifing ja kokkuvõte(debriefing);
  7) Kokkuvõttev hindamine;
  8) Aruande koostamine;
  9) Üksiku koolitustegevuse ettevalmistus;
  10) Kursusel omandatud teooria rakendamine praktikas. 
  Õppematerjalid
  Õppematerjalid jagatakse osalejatele koolituse käigus
  Nõuded koolituse läbimiseks
  E-kursuses sisalduva teadmiste kontrolli sooritamine vähemalt 70% ulatuses ning aktiivne osalemine kõikides kontaktõppetundides (100%)
  Koolituse läbimisel väljastatav dokument
  Eesti Lennuakadeemia täienduskoolituse tunnistus
  Registreerumine ja lisainfo
  Anu Vare, anu.vare@eava.ee
  Koolituse ettetellimise aeg 3 kuud

  Registreerige ennast kursusele täites allolev ankeet. Teiega võetakse personaalselt ühendust. 

  Email again:
  Tasuja