Kutseõppurite akadeemiline kalender 2019

 

I kursus – õppegrupp VTECH-2019

I SEMESTER                                                     11.02 – 02.06.2019                         (16 nädalat)

Praktika                                                             12.02 – 14.04.2019                         (9 nädalat)

Teooriaõpe                                                        15.04 – 19.05.2019                         (5 nädalat)

Praktika                                                             20.05 – 02.06.2019                         (2 nädalat)

(sh praktika vahehindamine                              27.05 – 02.06.2019)                        

SUVEVAHEAEG                                                03.06 – 30.06                                  (4 nädalat)

II SEMESTER                                                    01.07 – 15.12.2019                         (24 nädalat)

Teooriaõpe                                                        01.07 – 18.08.2019                         (7 nädalat)

Praktika                                                             19.08 – 15.09.2019                         (4 nädalat)

Teooria õpe                                                       16.09. – 29.09.2019                        (2 nädalat)

Praktika                                                             30.09. – 15.12.2019                        (11 nädalat)

(sh praktika vahehindamine                              09.12 – 15.12.2019)

TALVEVAHEAEG                                               16.12.2019 – 02.02.2020                (7 nädalat) 


II kursus – õppegrupp VTECH-2018

III SEMESTER                                                  11.02 – 30.06.2019                         (21 nädalat)

Praktika                                                            11.02 – 19.05.2019                         (14 nädalat)

(sh praktika vahehindamine                             13.05 – 19.05.2019)

Teooriaõpe                                                       20.05 – 30.06.2019                         (7 nädalat)                        

SUVEVAHEAEG                                               01.07 – 18.08.2019                         (7 nädalat)

IV SEMESTER                                                 19.08 – 15.12.2019                         (17 nädalat)

Teooriaõpe                                                      19.08 – 15.09.2019                         (4 nädalat)

Praktikaperiood                                               16.09 – 01.12.2019                        (11 nädalat)

(sh praktika hindamine                                     25.11 – 01.12.2019)

Praktikaaruandlus/järeleksamid                       02.12 – 15.12.2019                         (2 nädalat) 

TALVEVAHEAEG                                             16.12.2019 – 12.01.2020                (4 nädalat)

Lõpetamine                                                     jaanuar 2020