Mida tähendab töökohapõhine õpe? 

Aastatel 2015-2018 laiendatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist rahastatava projekti “Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses, sh õpetajakoolituse koolipraktika; kutsehariduse maine tõstmine ja õpipoisiõppe laiendamine ning keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul” ehk PRÕM tegevuste toel töökohapõhise õppe võimalusi Eestis. 

Õpipoisi- ehk töökohapõhine õpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem ja moodustab vähemalt 2/3 õppe mahust. Õpipoisiõpe toimub kooli, õpilase ja tööandja koostöös. Õppe käigus õpitakse selgeks konkreetne amet, töötades ettevõttes oma ala meistrite juhendamisel.

Töökohapõhine õpe sobib nii noorele esimese eriala omandamiseks, täiskasvanule ümberõppeks ja uue eriala omandamiseks kui ka töötajale erialaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks ning kvalifikatsiooni tõstmiseks.

Töökohapõhise õppe aluseks on õppekava, õppe läbiviimiseks sõlmivad kool, õpilane ja ettevõte kolmepoolse praktikalepingu. Õpilasel on üks juhendaja koolis ja teine ettevõttes. Õpilane täidab töökohas ettevõttepoolseid tööülesandeid, mis aitavad tal saavutada õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid. Õppe läbimisel saab õpilane kooli lõputunnistuse ja kutseeksami sooritamisel ka kutsetunnistuse.

Loe õpipoisiõppe kohta rohkem www.kutseharidus.ee/tookohapohine-ope

Eesti Lennuakadeemias on võimalik töökohapõhises vormis õppida õhusõiduki hooldustehniku kutseõppe õppekaval.