Vastuvõtt


7. – 18. jaanuarini on avatud vastuvõtt Eesti Lennuakadeemia kutseõppesse Õhusõiduki hooldustehniku õppekavale. Õpe toimub töökohapõhises õppevormis.

Õppesse kandideerimiseks:

1. peab kandidaadil olema keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon.

2. peab kandidaadil olema lennundusettevõtte kinnituskiri praktikakoha tagamise kohta – kinnituskirja vorm;

3. tuleb kandidaadil esitada sisseastumisavaldus - avalduse vorm.

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid on:

1. pass või ID-kaart (koopia);

2. keskharidust tõendava dokumendi koopia;

3. vajadusel nime muutmist tõendava dokumendi kinnitatud koopia;

4. välismaalasest kandidaadi puhul dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tõend kandidaadi seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis;

5. 1 dokumendifoto (digitaalne). 

Loe lähemalt:  2019. a kutseõppe vastuvõtueeskiri 


Kontaktisik:

Eva Lastik
mob +372 5919 4744 I eva.lastik@eava.ee