Akadeemias asub Eesti ainus ja suurim lennundusalane raamatukogu, kuhu on oodatud nii akadeemia üliõpilased, töötajad kui õppejõud. Laenutada saavad ka teised huvilised väljastpoolt akadeemiat: täienduskoolitustest osavõtjad, lennundusettevõtete töötajad, teiste kõrgkoolide õppejõud, töötajad, üliõpilased, üldhariduslike koolide õpilased. 

  • Raamatukogu missiooniks on õppe-, teadus- ja arendustegevuseks vajaliku kvaliteetse informatsiooni vahendamine ning pakkumine. 
  • Oluline on toetada, koguda, vahendada ja säilitada lennundusalast informatsiooni. 
  • Üheks peamiseks ülesandeks on ka raamatukogu fondi arendamine, et see oleks otstarbekas ja ajakohane ning tagaks õppe-ja teadustöö vajadused. 
  • Teenuse kujundamisel ja pakkumisel on tähtis olla kliendikeskne: muuta raamatukogu mugavaks, teha pakutavad teenused võimalikult kättesaadavaks. 

Teavikuid on raamatukogus peaaegu 7000 ning pakkuda on suures ulatuses võõrkeelset kirjandust (90% erialasest kirjandusest on ingliskeelne).    

Lugejatele-laenutajatele on kohandatud lugemisnurk, kus saab õppida, arvutit kasutada, ajalehti-ajakirju sirvida või lihtsalt vaba aega veeta.  

Raamatukoguhoidja on Lilia Ingel.   

Raamatukogu on avatud E–K 8.0016.00; N 8.00-14.00; reedeti on raamatukogu suletud.

Telefon 7 448 120, e-mail raamatukogu@eava.ee.