E-raamatukogu ja infoallikad

  • Programmi Primus trükised

  • EBSCO (elektrooniline välisperioodika andmebaas) on multidistsiplinaarse andmebaaside kogum, mis sisaldab teadusajakirju, ajalehti, aastaraamatuid jm. Sisaldab täistekste ja annotatsioone. Aadress: http://search.ebscohost.com (ligipääsuks on vajalik kasutajanimi ja salasõna, mille saate raamatukoguhoidja käest).
  • Comparitech

Lennundusalased ajalehed ja ajakirjad

www.flightglobal.com

Raamatukogus olemas

www.rotorandwing.com

Raamatukogus olemas

www.airtrafficmanagement.net

Raamatukogus olemas


www.skybrary.aero
www.cae.com

  • Eesti suuremad raamatukogud

Eesti Rahvusraamatukogu – www.nlib.ee
Tartu Ülikooli Raamatukogu – www.utlib.ee
TLÜ Akadeemiline Raamatukogu – www.tlulib.ee
Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu – www.lib.ttu.ee

  • Teadusinfo

Eesti Teadusinfosüsteem – ETIS

  • Avatud juurdepääsuga teadusinformatsioon

Digitaalraamatukogu ning Open Access liikumine võimaldavad ligipääsu vabavaralise teaduskirjanduse kasutamiseks. 

Allpool mõned infoallikate aadressid:

http://dspace.utlib.ee - andmebaasidest üle toodud dissertatsioonid, magistri-ja doktoritööd, e-raamatud. Mõningal juhul küsib kasutajaandmeid.

http://www.doaj.org - kontrollitud, retsenseeritud materjalid, artikleid üle 460000.

http://oaister.worldcat.org

http://www.base-search.net - Saksamaa Bielefeld Ülikooli projekt

http://scholar.google.com - otsib infot ka tasulistest ajakirjadest

http://scirus.com - loodus- ja täppisteadused, sotsiaal-ja humanitaarvaldkonnad

Lisainfot teadusportaalide ja andmebaaside kohta leiab näiteks Tartu Ülikooli Raamatukogu koduleheküljelt.   

  • Online raamatupoodide ja kirjastuste kataloogid

EESTI

Apollo – www.apollo.ee
Krisostomus – www.kriso.ee
Raamatukoi – www.raamatukoi.ee
TTÜ raamatupood – www.tturaamat.ee
TÜ raamatupood – www.ut.ee/Raamatupood
Teaduste Akadeemia Kirjastus – www.kirj.ee
Rahvaraamat – www.rahvaraamat.ee

VÄLISMAA

Elsevier (teadus- ja tehnoloogiaalane kirjandus) – books.elsevier.com
World Meteorological Organization – www.wmo.ch
Amazon – www.amazon.co.uk
Erinevad üldteadused – www.springeronline.com
www.abebooks.com

Comparitech: compari.tech/academicresearch
Eesti artiklite bibliograafiline andmebaas – ise.elnet.ee

  • Seadusandlus, õigusaktid

Elektrooniline Riigi Teataja – www.riigiteataja.ee (jooksev  teave seaduste muudatustest ja uutest seadustest)
Õigusaktide andmebaas ESTLEX – estlex.ee
Teabeportaal – www.eesti.ee (praktiline info Eestis elavate inimeste õiguste ja kohustuste kohta, samuti näpunäiteid asjaajamiseks Eesti riigiasutustega.
Teabeportaalist leiate blankette, viiteid seadustele ja kasulikele kodulehtedele, asjakohaseid telefoninumbreid ja www-teenuseid)
Riigi Teataja – www.riigiteataja.ee (dokumendid, sealhulgas seaduste, määruste ning Vabariigi Valitsuse korralduste terviktekstid)
Äriregistri teabesüsteem – https://ariregister.rik.ee (E-äriregistri teabesüsteemis saab teha päringuid juriidiliste isikute kehtivate ja ajalooliste andmete kohta)
Euroopa Liidu mõttekoda – www.cer.org.uk (Centre for European Reform)
Eur-Lex – eur-lex.europa.eu (vaba juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele ja muudele avalikele dokumentidele – esmased õigusaktid, rahvusvahelised lepingud ja kokkulepped, kehtivad õigusaktid, ettevalmistavad aktid, kohtupraktika jt.)

  • Euroopa Liit - ajakirjad, dokumendid, seadusandlus, info jne.

EL dokumendid – www.euroopaliikumine.ee
Publist.com – www.publist.com (andmebaasis on üle 150 000 magasini, ajakirja, ajalehe ja teisi perioodilisi väljaandeid. Otsivõimalus pealkirja, formaadi, teema, väljaandja, aadressi, toimetaja, ISSN järgi)
Euroopa Liidu portaal – europa.eu (Euroopa Liitu, selle tegevust, institutsioone, poliitikat, õigusloomet jne tutvustav üldine portaal)
Euroopa Komisjon – ec.europa.eu (ülevaade komisjonist, selle liikmetest, nende vastutusvaldkondadest, ELi poliitikast, prioriteetidest jne)
Euroopa Liidu Infokeskus – elik.nlib.ee (tagab Euroopa Liiduga seotud teabe kõigile huvilistele, varustab lisainfoga Riigikogu ning teisi põhiseaduslikke institutsioone ja ametkondi)
Euroopa Nõukogu Tallinna Infotalitus – www.coe.ee (Keskuse eesmärk on tutvustada Eestis Euroopa Nõukogu (EN) tegevust ja eesmärke ning teha kättesaadavaks organisatsiooni dokumendid ja muud teavikud)
IATE – http://iate.europa.eu (Euroopa Liidu mitmekeelne terminiandmebaas 23 keeles, ühendab endas Euroopa Liidu insitutsioonide ja asutuste andmebaase)

  • Sõnaraamatud, leksikonid, entsüklopeediad

Eesti keel
Keelevara  – keelevara.ee (Keelevara eesmärk on aidata tuua Internetti professionaalselt toimetatud sõnastikke, leksikone ja teatmeteoseid)
Eesti Keele Instituut – portaal.eki.ee (eesti keele sõnaraamatud, andmebaasid)

Sõnaraamatud

Dictionary and Thesaurus – www.yourdictionary.com (sõnaraamatute andmebaas)
Onelook Dictionary Search – www.onelook.com
Abbreviations – www.abbreviations.com (lühendite sõnaraamat)
Acronym Finder – www.acronymfinder.com (akronüümide sõnaraamat)
Definitions – www.definitions.net (saate sõnale definitsiooni, kirjelduse)
Google Dictionary – www.google.com/dictionary (definitsioonid)

Leksikonid
Britannica – www.britannica.com

Entsüklopeediad
Entsüklopeedia Estonica – www.ebookweb.com