Eesti Lennuakadeemias ja Tartu Lennukolledžis kaitstud lõputööd

2000-2017


2017   
Ron Freimann
Transpondri integreerimine mehitamata õhusõidukile
Karolina Gagarina
Eesti lennundusside raadioeetri monitooringu võimalused ja hinnang
Rain Hein
Õpiobjekt "GPS signaalide vastuvõtt"
Kurmet Holm Laboritöö "Fresneli tsoon"   
Teijo Idavain
Kaugtorni varioperatsioonid Tartu lennujaamas
Ander Iva Laboritöö "Mehitamata õhusõiduki elektromagnetilise häiringu mõõtmine"
Nikita Jakovlev 
Jõuallika CJ610 tõstmisrakise ja aluse projekteerimine
Jüri Joonas
Meeskonnatöö koolitus lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse õppekavas
Margot Jukk Reisijate teeninduse arendamine lennujaama reisiterminalis Tallinna lennujaama näitel
Jüri JõgistePEM kütuseelemendi optimeerimine multirootor-kopteri lennuaja pikendamiseks
Kristi Kurvits Eesti Lennuakadeemiale digitaalturunduse strateegia loomine
Karina Köörna 
Praktilise seiresüteemide koolituse mudeli formuleering ja tasuvusanalüüs
Kaidi Külaots Finnair Business Service’i teenuskeskuse tegevus- ja tulemusmõõdikute analüüs
Marleen Leib
Eesti Lennuakadeemia lähilennujuhiõpilase käsiraamat
Mihkel Litvinov 
Eesti lennundusraadiosides edastatavate andmete leviku õiguslike aspektide analüüs
Siim Luhaorg 
Pixhawk autopiloodi ühildamine transpondriga
Hanna-Liisa Luik 
Lennupileti hinna kujunemine Scandinavian Airlinesi näitel
Anny Lusbo
Ämari lennuvälja lähenemiskategooria tõstmine
Mihkel Mandel Õpiobjekt "GPS signaali simuleerimine"
Marko Pedo
Diiselmootorite tasuvusanalüüs lennuki Cessna 172 näitel
Peeter Piip
Propelleri rummu ja seadenurga agregaadi projekteerimine õppevahendiks
Art Puusepp 
Distantslähilennujuhtimiskeskuse töö korraldamine lennuliiklusteenuse
Rauno Põldsepp 
Õhusõidukite tehnohooldesektori kasvuvaldkondade analüüs
Siim Raasuke 
Õhusõiduki liinihoolduse ühisele digiplatvormile viimine Magnetic MRO näitel
Laura Rein  Eesti Lennuakadeemia õppekavade võrdlus Euroopa lennunduskõrgharidust pakkuvate kõrgkoolide õppekavadega
Hendrik Saarmäe Purilennuki Blanik L-13 tiivatala tugevdamine
Jaanika Sofronova Ennetavate ohutusindikaatorite väljatöötamine Panaviatic AS-ile
Allan Suimets 
Baltikumi lennundusturu analüüs
Helena Želobetski
Õpiobjekti „Kaugjuhitavate õhusõidukite programmid” väljatöötamine
Edgar Tenison 
Nordica turunduskampaaniate analüüs
Raido Tigane
Kolbmootori Saito FG-57T kütusesüsteemi modifitseerimine
Toomas Tiisler Venemaa õhusõidukite transpondri signaalide vastuvõtt
Karl Terrence Toome
Aircraft Teardown Area Planning for Magnetic MRO
Tanel Tuvikene
Laiaribaline testsignaali generaator
Marleen Varblas 
Tartu kaugjuhitava lennujuhtimistorni kaamerate vaatevälja ja asetusnurga määramine
2016 
Angela Aardma Mehitamata õhusõiduki kasutamine instrumentaalmaandumissüsteemi testimisel
Erik Aas
Õhuruumi sektori läbilaskevõime
Erki Aljama Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse õppekava erialamooduli ainekavade vastavus EC määrusele 2015340
Stanislav Daletski
Timmitud tootmise rakendamine AS Magnetic MRO näitel (kinnine)
Toomas Ender EUROCONTROL-i liikmelisuse tulemused esimesel liitumisaastal 
Joel Hainsalu 
Veebirakendus antenni optimaalse sobitusahela leidmiseks
Siim HärmannAutoklaavahju projekteerimine Eesti Lennuakadeemiale
Martin KelementTemperatuuri ja niiskuse monitoorimise süsteemi väljatöötamine lennubaasile
Kristjan Kiiker Lõppeva ressursiga õhusõiduki käitlemine 
Teele KohvNEFRA piiriülese vabamarsruudi õhuruumi lennuliikluse võimalikust mõjust Tallinna terminaliala operatsioonidele
Alar KööbiÕpiobjekt "Optilised sidevõrgud"
Allar Lauk 
Mobiilse testseadme konstrueerimine UAV aerodünaamiliste omaduste analüüsiks
Roland MartinLähenemislennujuhtimise üleminekukoolituse etapi integreerimine Lennuakadeemia ATS õppekavasse
Tõivo NerepJõuallika Turbomeca Artouste IIIB juhtseadme ja õppestendi konstrueerimine
Kati RandmäeAmatöörraadiojaam Eesti Lennuakadeemiale
Regle Raudsepp ESTCUBE-2 sateliidi sidesüsteemi testimise tarkvara

Maarja Rüütmann

The Analysis of the Innovations an Opportunities Related to Augmented Tower, which are Offered by the Technology of Remote Tower
Hunt SilverDokumentatsiooni haldamise optimeerimine jätkuvat lennukõlblikkust korraldavas organisatsioonis AS-i Avies näitel 
Peeter SoaseppGamma-Al2O3 nanokiu mehaaniliste omaduste määramine ning võimalikud rakendused
Kevin SoonLennukite kaubaruumi kasutamise majanduslik efektiivsus Finnair Oy näitel (asutusesisene kasutus)
Priit SulamagiTTÜ-Mektory kuupsatelliidi saatja ja draiveritarkvara 
Mikhail Zakharov
Praktiliste tööde koostamine õppeainele "Programmeerimise alused"
Allar TederRenditööjõu kasutusvõimalused lennunduse valdkonnas
Andre TruutsHübriidajami projekteerimine multikopterile
Rebeka Tsäro
TCAS hoiatusteadete väärtõlgendamise analüüs
Lauri TubarikEANS vajadusest lähtuva õppematerjali arendamine ELA CNS erialale
Käthlin UustaluÕpiobjekt õigusaktide õpetamiseks 
2015 
Mihkel EimlaKasutajaliidese loomine mobiilsidevõrgu kvaliteedi hindamiseks AS Televõrgu näitel
Taavi-Martin EnnoLLT AS-i lennujuhtimisosakonna eriolukordade situatsioonikavade analüüs
Ott Heiskonen
Maapealse tugijaamaga satelliitmaandumissüsteem Tallinna Lennujaamas
Ats Joandi
ADS-B andmete abil reaalajas ilmainfo vastuvõtmine Eesti õhuruumis
Martin JärveErivajadustega reisijate teenindamise parendamine Tallinna Lennujaamas
Kaarel Kaasik  Kopteri Enstrom 480B transpordialuse projekteerimine
Tarvin KaldveeMehitamata õhusõiduki õhuvoolu kohtumisnurga optimeerimise süsteem
Kadri KalveEstonian Air'i maapealse teeninduse ohutusjuhtimissüsteemi arendamine
Pärtel-Peeter KruuvElektriliinide inspekteerimiseks mõeldud mehitamata õhusõiduki aerodünaamika analüüs
Margred Kõima
Estonian Airi lennuplaani optimeerimine põhiliinide ulatuses
Margus LihulinnKolbmootori Saito FG-57T töökindluse suurendamine
Martin Ling
Kokkupõrke vältimise süsteemide kasutamine mehitamata õhusõidukitel
Madis Lond Mehitamata õhusõidukite akude induktiivlaadimissüsteemi projekteerimine
Dain Maano Muru 
Väsimusriskijuhtimissüsteemi rakendusplaani väljatöötamine AS'is Panaviatic   
Karl-Joosep MaidlaHarjutuste salvestamine ja taasesitamine Eesti Lennuakadeemia lennujuhtimise simulaatoris
Juho MattusOsa 147 organisatsioon AS-ile Panaviatic Maintenance
Silvar MuruLennuparameetreid imiteeriva seadme konstrueerimine kaameraaluste testimiseks
Janno-Martin Mäeots
Honda GX-35 mootori pööreteregulaatori juhtmooduli projekteerimine
Siim Pärtel
Hooldusettevõtte dokumentatsioonisüsteemi täiustamine AS-is Panaviatic Maintenance
Rauno Rimmeld
Koolitussüsteem ärilennundusettevõttes Panaviatic AS
Kaarel Roopärg
Kaardirakendus mehitamata õhusõidukite käitajatele
Siim Rumjantsev
Lennujuhtimisprotseduurid mehitamata õhusõiduki süsteemide käitamiseks liiklusalal ning lähi-ja lähenemisalas Tartu lennujaama põhjal
Annett SaarikLennureisijate broneeringuinfo töötlemise privaatsusriskid ja isikuandmete kaitsemeetmed
Mart Saarmann
AS Panaviatic lennukiangaari kasutamise optimeerimine
Margus Sammelsaar
Mootori Honda GX-35 propelleri seadenurga muutmise agregaadi projekteerimine
Alina SergeevaTallinna lennuinfopiirkonna ohualade aktiveerimise protseduurid
Jaanika TeearuEestikeelse lennundusraadioside piiramise mõjud
Anne-Liis TuusisMehitamata õhusõiduki süsteemide testimiseks vajaliku õhuruumi loomine
Priit TänavViskoossuse määramine termoreaktiivsete polümeeride kõvenemisel eritakistuse mõõtmise meetodil
Haldi Vanatoa Lennuki biokütuste tootmisvõimalused vetikate baasil Eestis
Karoliina Vares
Lakkimismasina ettevalmistamine valideerimiseks
Juta Vinni Euroopa ühiste lennureeglite rakendamine Eestis
Ilo-Kaisa VolmerEesti regionaallennujaamades osutatava lennuliiklusteenuse analüüs
Viljar Vooremäe
Eriolukordade plaani jaoks kontrollkaartide koostamine Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi sidetehnika osakonnale
Ülari VooremäeVärvimistööde kvaliteedi hindamine PPA PVO lennusalgas 7
Mariliis Õun
Mehitama õhusõidukite käitamine ning riskianalüüs Tallinna lähialas
Martti Ärmpalu Mehitamata õhusõiduki kasutamine erioperatsioonides
2014 
Sander Sebastin Agur
Era-ja ärilennunduse olukord ja perspektiivid Eestis
Mari Allik
Tartu Observatooriumi satelliitside maajaama antennipööraja kohandamine   madalorbiidiliste satelliitide jälgimiseks
Jelizaveta Bõkova
Vastutustundlik ettevõtlus lennunduses Tallinna lennujaama näitel
Martin Elbag
Elektroonilise siseauditite süsteemi rakendamine AS-s Tallinn Airport GH
Joosep Hallikas
Laosüsteemi arendus Panaviatic Maintenance AS-ile
Toomas Jakobson
Regionaallennuvälja lennuliiklusteenuse võrdlus SESAR kontseptsiooniga Tartu lennuvälja näitel
Martin Junna
Radarsüsteemide simulatsioonid laboritöödes
Hellika Järvala
Lennuandmete monitooringu võimalused AS-is Panaviatic
Priit Karu
Lennundusside õppematerjalide täiendamine
Eno Kelk
Hooldusvõimekuse laiendamine ASis Air Maintenance Estonia
Willem Kuningas
Riigieksamite tulemuste seos kutsesobivustestidega Eesti Lennuakadeemias
Indrek Kuris
Tartu lennuvälja piirkondliku navigatsiooni standardsete instrumentaalväljumiste ja -saabumiste rakendamise analüüs
Triin Kuusemets
Eesti Lennuakadeemia radarlennujuhtimise simulaatorõppe hindamisjuhise analüüs
Kristiina Kärt
Komponentide hooldusõiguse taotlemine ja töökoja protseduurid Politsei- ja Piirivalveameti piirivalveosakonna lennusalgale
Tanel Laansalu
Ettevõtte toimimisprotseduuride optimeerimine AS-is Air Maintenance Estonia
Peeter Lail Hooldusorganisatsiooni efektiivsuse tõstmiseks sobiva meetodi valimine Panaviatic Maintenance AS-i näitel              
Karl Laimets
Õppetreeninglennuki PTO-4 tiivatala tugevuse kontroll
Katrin Lemet
ASi Estonian Airi lennukite E170 ja CRJ900 ümberpööramise protseduurid Tallinna Lennujaamas
Kerstin Likk
Tartu lennujaama automaatinfoteeninduse süsteemi teostatavuse uuring
Keijo Lillo
Navigatsiooniseadmete kiirguse kaardistamine ja analüüs Tartu lennujaamas
Eva Maiste
Eesti siseliinide optimeerimise võimalused
Argo Namsing
Eesti lennundusettevõtete teadlikkus lennunduse keskkonnamõjude vähendamisest
Kristjan Oidema
Multimeediasüsteemide paigaldamise analüüs ASi Estonian Air lennukitele
Kerli Paabo
Lennujaama käitamisega seotud riskide maandamine läbi kindlustuse
Alari Palumaa
Lennukulude optimeerimise võimalused AS Panaviatic näitel
Karel Pitsal
Euroopa ühtlustatud üleminekukõrguse mõju Eesti aeronavigatsiooniteenuse osutajale
Kaarel Rohtla
Navigatsiooni õppemaketid Eesti Lennuakadeemiale      
Kadri Roose
Paberivabama kokpiti teine etapp AS Panaviatic näitel
Kertu Saaroja
Lennuliiklusteeninduse AS-i Tallinna lennujuhtimisüksuse koostöölepingute- ja protseduuride standardiseerimine
Siim Saks
Raadiojaama elektromagnetilise ühilduvuse probleemid
Krete-Riin Talsi
Kergõhusõiduki piloodiloa LAPL rakendaminse potentsiaalne mõju Eesti harrastuslennundusele
Raido Tisler
Keskkonnajuhtimissüsteemi parendamine AS-is Tallinn Airport GH
Siim Tõigast
Autožiiro pearootori disainimine
Alvar Vadi
Euroopa Liidu Komisjoni määruse (EC) nr.1702/2003 Osa 21J organisatsioon AS-le Air Maintenance Estonia  
Allan Veskioja

Reisilennukite Boeing ja Airbus salongi küljepaneelide parandamise võimekuse analüüs AS-is Air Maintenance Estonia

Kristin Vodja
FEAST testide tulemuste seos õppesooritustega lennuliiklusteeninduse erialaõppes
Toivo Värbu
Mobiilse satelliitsidejaama antennisüsteemi tugikonstruktsioon
2013 
Alari Amor
Raadiojaama võimekuse kontrollimine  
Allar Ansjaki

Lennundustehnilise töötaja töökeskkona ergonoomika analüüs Aerohooldus OÜ-s

Jegor Balagura
Miniklappide aerodünaamilise mõju modelleerimine õhusõidukileJantar Standard 3
Rauno Butov
ILS-i hooldus- ja mõõtetööd Tallinna Lennujaamas
Tamor Bakhoff
Intervallhüpoksia treeningu mõju piloodi võimekusele
Aleksei Dulberg
Lennuki Boeing 757 baashoolduse planeerimine AS-is AME
Sander Eesmaa
Eesti Lennuakadeemia töökeskkonna riskianalüüs
Tiina Ester
Ühtlase laskumisega lähenemine Tallinna lennuväljale
Mihkel Haug
Mittetulundusliku lennutegevuse raames toimuvate lennutööde teostamise õiguslike küsimuste analüüs
Siim Heering
Mehitamata õhusõiduki konstrueerimine videolendudeks
Marko Heinloo
Pardavälise lasti heiteala loomine Ämari lennuvälja ümbrusesse
Sanna Ink
Poolt- ja vastuargumendid Eesti liitumisel EUROCONTROL´iga
Priit Jaansalu
Distantsilt lähilennujuhtimise teenust osutava lennujuhi koolitus 
Vitali Jekimtsev
Õhuseiredivisjoni sidevahendite hooldusauto väljaarendamine
Tõnis Jürimäe
Eesti pilootide töövõime analüüs
Laur Kaasik

Algõppeks sobiva lennukitüübi valik Eesti Lennuakadeemiale

Alvar Kalbus
Ruhnu lennuvälja eripära liinilende teostanud pilootide kogemuse näitel
Randar Kaljurand
Ohutusjuhtimise süsteemi rakendamine AS-s Tallinn Airport GH
Marko Kanger
Lennuki valik aerofototöödeks
Raido Karjane

Lennuliiklusteeninduse osutamine õppelendude läbiviimisel Ridali lennuväljal

Rein Kikerpill
Lennuliiklusteeninduse ja raadioside õppeprogramm õhusõiduki hooldusspetsialistidele
Silver Kivi
Paberivabam kokpit AS Panaviatic näitel
Märt Kivimäe
Tuleviku ülehelikiirusega reisilennukid
Lauri Koost
Lennupileti hinna kujunemine ning broneerimisklasside analüüs AS AirBaltic näitel
Mihkel Koppelmann
Sissepritsesüsteemi mõju mootori Lycoming O320 väljundparameetritele
Kadri Kordemets-Onno
Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste õppeedukuse prognoosimine gümnaasiumi riigieksamite tulemuse põhjal  
Mattias Kosemets
Ohutusjuhtimise süsteemi rakendamine AS-is AME
Kert Kotkas
Eesti karistus- ja süüteomenetlusõiguse mõju lennuohutust mõjutavatest juhtumitest vabatahtliku teatamise süsteemi rakendamisele
Mart Krikmann
Väsimuse riskijuhtimissüsteemi väljatöötamine ja rakendamine ärilennundusettevõttes Panaviatic AS-s
Jaak Kõuts
Miniklappide mõju õhusõiduki Jantar Standard 3 lennuomadustele
Keit Lamp
Õhk-maa andmeside Eestis
Marek Lentsius
Õppetreeninglennuki PTO-4 rekonstrueerimine
Robin Lilleorg

Ohutusjuhtimissüsteemi aluste koostamine Politsei- ja Piirivalveameti lennusalgale

Tormi Loide
Jäätõrje seisuplatsi kasutamise vajadus Tallinna lennujaamas
Jüri Luist
Litsentseeritud lennundustehnilise personali vajaduse analüüs
Kaur Lõhmus
Side-navigatsioonisüsteemide lennukontroll
Madis Matvejev
Lühilaine vastuvõtuantenn vastuvõtujaamale
Liisi Murde
Metoodika loomine lennundusettevõtete ohutusjuhtimise süsteemide toimivuse hindamiseks
Raili Mägi
Eesti Lennuakadeemia NDT laboritööde juhendid
Marko Männiste
Projekti Personal Digital Assitance analüüs ja selle rakendamise tulemuslikkus AS-s Tallinn Airport GH
Sulev Niidumaa
Maapealsete teenuste pakkujate kriteeriumite analüüs ja teenusepakkujate andmebaasi loomine Panaviatic AS-le
Martin Palksaar
Digitaalraadiosidesüsteemid Eesti lennuväljadel
Madis Pindus
Anodeerimisliini konstrueerimine AS-le Air Maintenance Estonia
Raino-Andre Pius
Eesti Õhuväe operaator-vaatleja baaskoolituse programm
Ain Siimsaare

Lähenemisel valedest otsustest tingitud lennuõnnetused ja -intsidendid

Oliver Siitam
Tallinna Lennujaama reisiterminali energiakulu analüüs
Marko Simmul
Õhusõidukite karakteristikud lennujuhtimise simulaatoris
Madis Stern
Kaameraaluse konstrueerimine mehitamata õhusõidukile
Jana Šubitidze
Tudengisatelliidi ESTCube-1 vibratsioonikindluse testimine
Martin Tamm
Digitaalkaamera kasutamine laserkaugusmõõtjana
Ilya Temaev
Hüdraulikaseadmete õppestend Eesti Lennuakadeemiale
Kea Toi
Kahe tööpositsiooniga Tallinna lähilennujuhtimisüksus
Laura Uustulnd

Inglise-eesti sõnastik lennujuhtimise simulaatorõppes kasutatavatest terminitest

Janno Väinola
Lennukite Learjet 31 ja Learjet 60 tüübispetsiifilised tööriistad
Ingrid Üprus
Meeskondade planeerimise süsteem ja seda mõjutavate tegurite analüüs AS Estonian Air näitel
2012 
Eva-Liis Annus
Standardid maapealsete teenuste pakkumiseks ärilennukite operaatoritele Tallinna lennujaamas
Mark BobkovAirbus A320 seeria lennukite liinihooldusplaani koostamine  AS-le Estonian Air
Heilike EngbuskHäirekindlate koodide kasutamine lennunduses
Marina FadeitševaLennuohutust mõjutavate juhtumite uurimine Eestis
Mart HansenIATA maapealse ohutusauditi rakendamine  AS-s Tallinn Airport GH
Heikki HiiuväinFaseeritud võreantennide modelleerimine
Valentin IvanovLennuki Jodel DR – „Ambassedeur“ tiiva aerodünaamiliste omaduste parandamine
Anniki JaamaEesti avaliku sektori reisieelistuste analüüs
Ralf Jürgenson
Kopteri Robinson 22 lennuharjutuste metoodilise õppematerjali täiendamine
Christjan KaasikADS-B tehnoloogia
Anett KangroAS-i Avies reisijate teeninduse käsiraamatu uuendamine
Kait KaruKulude vähendamise võimalused AS-s Estonian Air seoses osalemisega saasteühikute kauplemise süsteemis
Meelis KaurÕhuseiredivisjoni passiivse seiresüsteemi operaatorite jätkukoolitus (piiratud juurdepääsuga lõputöö)
Eiko KivisikAerobaatika elamuslennud Eestis
Kadi KivistikTudengisatelliidi maajaama eelselektromoodul
Margus KogerProjektõpe Eesti Lennuakadeemia piloodiõppes
Roman KulikovKeskkonnasõbralike jäätõrjevahendite kasutamine Tartu lennujaamas
Lauri LaikE-õpiobjekt "Raadiosignaali võimsuse bilanss"
Aksel LaksSekundaarradari õlivahetusprogrammi optimeerimine
Robert LaurE-õpiobjekt "Antennid lennunduses"
Sten LemberMeeskonna koostöö koolitus kopteripilootidele
Lauri LinntammSoojuskaamera 445G MK II paigaldamine õhusõidukile AN-2
Siim LutoškinAlternatiivkütused lennunduse sädesüütega kolbmootoritele
Siim MaripuuAutoklaavahju juhtimisseadme konstrueerimine
Taivo MillerRaadioeetri häirete monitooring
Rasmus MändmetsErapiloodi tasemeeksami küsimustepanga uuendamine aines „Inimfaktor ja sellest tulenevad piirangud“
Margit MäsakKeskkonnasõbralikud meetmed lennunduses ja nende rakendamine Tallinna lennujaamas
Veiko PaatsJuhendmaterjal EC 2042/2003 Osa-66 kohta
Kaia PalmLennuliiklusteeninduse eriala praktika korraldus
Priit PankseppPilvkatte kõrguse ja meteoroloogilise nähtavuse muutlikkuse mõju Tartu lennuvälja lennutegevusele
Vladimir PärnakuDiiselmootorite paigaldamise võimalused lennukil Piper Aztec E
Triin PärnojaTehniliste teadmiste test Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsis
Timur RassolovOhutusjuhtimise süsteemi koostamine GAVKON Avia OÜ-le
Artur RodionovCessna 172 avioonikasüsteemi Garmin 1000 õppevahendi loomine
Silver SiitamAN-26 mootoririkete analüüs
Märt SoplepmannCessna 172 instrumentaallennuõppe lennupraktika päeviku uuendamine
Ott TahkAerodünaamika labori kavandamine Eesti Lennuakadeemiale
Leonid TalašMehitamata õhusõidukite operaatorite  koolituse võimalused Eesti Lennuakadeemias
Reigo TammGNSS vastuvõtjad ja nende võimekus
Tiit TampereARINC 429  õppestendi loomine
Alla TšornenkajaRinghäälingusaatjate mõju hindamine lennuk-maa raadiosidele
Ermo UuspuuMaterjali pinna puhastamine vabade abrasiivide pihustamise meetodil
Tambet ViljaloLennuparameetrite salvesti väikeõhusõidukile
Kalev VõlliTallinna lennuinfopiirkonna kasutamise korraldamine mehitamata õhusõidukite käitamisel
2011 
Nele AndresenNõuded kõnesid edastavale internetivõrgule lennunduses
Robert HuulÄmari lennuvälja protseduurid visuaallendudele
Taavi IntsÕppemetoodika mõju õhusõiduki hooldaja teadmistele
Heikko JäeLennureisija eelistused äraantava ja kaasavõetava pagasi osas
Ralf JürgensonKopteri Robinson 22 lennuharjutuste metoodilise õppematerjali täiendamine
Martin KarminMehitamata õhusõiduki konstrueerimine Piirivalve Lennusalgale
Kristo KasepaluÕhusõidukite emissioonide analüüs Eesti lennuliikluse andmete põhjal
Kristjan KullTartu lennujaamast väljuva reisija profiil
Teet KurrikoffLennundusmuuseumi hävituslennuki YAK-28 tiiva põhikonstruktsiooni taastamine
Henri LaumetsEesti Lennuakadeemia üliõpilaste õppeedukuse prognoosimine gümnaasiumi tulemuste põhjal
Rimas LegatavitšusEesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelised lennundusalased suhted
Karin LehisteGNSS täppislähenemise rakendamise võimalused Tallinna lennuväljal
Kaimar LompÕppeaine “Kehalise võimekuse arendamine” analüüs
Kerttu MaidlaPrognostiliste raadiosondide liikumisdiagrammide joonestamise automatiseerimine
Tatjana MaisuradzeOhutusjuhtimise süsteemi koostamine Copterline OÜ´le
Pavel MakovskiAirbus A320 õhusõidukite hooldusvõimekuse loomine Eestis
Triinu ManiletsRaadionavigatsiooniseadmete töö animeeritud kujul
Aleksandra MurelTallinna piirkondliku lennujuhtimisüksuse õhuruumi planeerimine
Lauri NassarJärjepidevuse tagamine ELA ja TTÜ vahel signaalitöötluse õppimisel
Jan NikandrovLennunduses kasutatavate alumiiniumisulamite pindamise optimeerimine
Joonas PetersonLennuki Super King Air B200 standardsete käitamisprotseduuride kohandamine meeskonna koostöö koolituse läbimiseks lennu- ja navigatsiooniprotseduuride treeningvahendil FNPT-II
Sander PindLennuakadeemia lennujuhtimise simulaatori funktsionaalsuste arendamine lähtuvalt Lennuliiklusteeninduse AS-i vajadustest
Priit PuuramKeskkonnasõbralike lahuste kasutamine gaasiturbiinmootorite hoolduses
Urmas PuuseppLycoming O320 juhtimine FADEC süsteemi abil
Tõnis PõldsaarBrändi identiteedi ja imago võrdlev analüüs Estonian Air-i näitel
Ismo PõldsamTallinna lähilennujuhtimisüksuse tööülesannete ja -korralduse analüüs
Mariann RebaneKopteri treeningväljaku vajalikkus ja kavandamine
Mariann ReppoTallinna lennujaama müra mõju lähiümbruse elanikkonnale
Kristjan RoosipõldMaapealse käitlusteeninduse osakonna struktureerimine AS´is Panaviatic
Liina RätsepLindude põhjustatud ohud ja nende vältimine lennunduses
Ahti SaarLaboritööd “Mõõtmised VoIP telefonisides”
Kaupo SillamGaasiturbiinmootoriga transporthelikopteri hooldusplaan Ämari Lennubaasis
Alar SuuCFM56 gaasiturbiinmootori hooldusvõimekuse loomine AS Air Maintenance Estonia näitel
Vjatšeslav ŠevtšenkoTurboventilaatormootorite kasutamisvõimaluste analüüs
Dmitri ZaitsevNavigeerimine Tartu linnas
Annely TuulTartu lennuvälja raadioside tegevuskauguse uurimine
Toomas UibokandAugusta Westland 139 avioonikasüsteemide töökindluse analüüs
Ragnar VahemetsEesti siseriikliku õiguse vastavus rahvusvahelise tsiviillennunduse Chicago konventsiooni Lisa 14 osas 1 sätestatud standarditele
Mihkel ViirsaluPolüamiidkiudude adhesioon komposiidis
Toomas VimbergLennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala õppekava arendamine
Anton ÕnnikAS-i Estonian Air tootlikkuse analüüs ja võrdlus maailma teiste lennufirmadega
2010 
Gaspar AntonLennuhindade määramine ning broneerimisklasside analüüs
Ragne DalbergTartu lennuvälja rajale 08 instrumentaalprotseduuride koostamine
Liisi GrabLennuettevõtete pilootide tööle värbamise põhimõtted
Tarmo GreenbaumSagedusetalon aatomkella ja GPS-i baasil
Anton HaritanjukTesttransponderi väljatöötamine seireradarite testimiseks
Maret HeidelbergKopteripilootide meeskonnakoostöö koolituse võimalused Eesti Lennuakadeemias
Andrei IvanovMittepurustava katse labor Eesti Lennuakadeemiale
Marko JaaniInfosüsteemide kasutamine õppeasutuses
Heliise JartsevTartu lennujaama mõju lähikeskkonnale
Karin KajakSotsiaalmeedia kasutamine AS Estonian Air-i suhtekorralduses
Kenneth KaljusteErapilootide teadmiste hindamine Eestis
Priit KartauÕhusõiduki hüdraulika süsteemide arengusuunad
Hannes KirikKolbmootorite programmjuhtimine
Mihkel KorelaÕhusõiduki meeskonna töö- ja puhkeaja regulatsioon
Aleksandr KrõlatõhPraktilised tööd õhusõidukite komposiitmaterjalide õppes
Mihkel KukkEtalonsageduse raadiomajakas
Klaus KuuseÕppematerjali koostamine piirkondliku navigatsiooni ja GPS protseduuride kohta
Siim KünnapasMaapealse teeninduse turundusplaan AS PANAVIATIC näitel
Alar LinnasmäeBiokütused gaasiturbiinmootori kütusena
Oliver LooritsTüübikoolituse programm õhusõidukile Cessna 150
Lauri MalsroosKopteriväljakute võrgustik Eestis
Karin MetsmaaOdavlennufirma ja traditsioonilise lennujaama ehituslik ning teenuseline erinevus
Aleksandra MurelTallinna piirkondliku lennujuhtimisüksuse õhuruumi planeerimine
Taavi OjasaluAmetpiloodiks õppija sooritusvõimet mõjutavad faktorid õppeprotsessis
Terje PadonikPõhjamaade FAB-s teenuseosutamise järelevalve korraldamine
Kuido PalangLehtmetalli tööde õppepraktika Eesti Lennuakadeemias
Madis ParvKopteri AW-139 hooldus Lennusalgas
Stefi PraakliTartu lennujaama arenguperspektiivid
Ragnar PähnEesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise kutseala üliõpilaste kehalise võimekuse analüüs
Mariann RebaneKopteri treeningväljaku vajalikkus ja kavandamine
Kaspar ReiliÄmari lennuvälja liikluse mõju Tallinna lähenemislennujuhtimisüksusele
Ott Harri RoosimaaE-õppe kasutamise võimalused ärilennundusettevõttes
Anatoli RoostKaasaegse aeronavigatsiooni arengusuunad lennunduskoolituses
Marten RuumetLennundusettevõtte juhtimise eriala õppekava rahvusvaheline võrreldavus
Senni RõõmusaareVäikelennujaamade lennuliikluse kaugjuhtimine
Kätlin RätsepSekundaarradari täpsuse määramise protseduurid
Raivo SemjonovOhtlikumate kemikaalide asendamine AS-is Air Maintenance Estonia
Raido SepriVäikeõhusõiduki lihtsustatud aerodünaamiline modelleerimine
Arigio SomelarAS Panavatic äridefinitsiooni vastavuse audit
Marina SuvorovaOptimaalse lennukipargi valimine Eesti turule
Diana ŠkatovaTuuleparkide mõjud õhuseireradaritele
Taavi TalumäeCRJ 900 instrumentaalmaandumisprotseduuri väljatöötamine AS-is Estonian Air
Mathias TammaruASTERIX formaadi kasutamine
Maris TarningAutomaatsed ilmajaamad Eesti lennuväljadel ja nende täiustamine Tartu Lennuväljal
Bertil TikkaKaitseväe planeeritavate madallennualade ohutusanalüüs
Kuldar TimmuskMotiveerimise võimalused õhusõiduki hoolduses Air Maintenance Estonia näitel
Inger TuurRadari Raytheon Pathfinder kohandamine õpperadariks
Mihkel VaiglaLennuakadeemia piloodiõppe üliõpilaste õppeedukuse prognoosimine psühholoogiliste vastuvõtutestide põhjal
2009 
Riho AdamkaMehitamata õhusõidukite kasutamine tsiviilõhuruumis
Artjom AntsiborCRJ900 optimaalse hooldusprogrammi koostamine AS-le Estonian Air
Raiki BulakÄmari lennuvälja käitamise käsiraamatu liiklusala hoolduskorralduse vastavusse viimine tsiviil-militaar nõuetega
Anton DragunovInstrumentaallennupädevuse koolitamise võimalused kopteri pilootidele
Margus GrafCRJ700/900 varuosade lao optimeerimine
Erki HeinsaluTallinna lennuvälja navigatsioonitulede rekonstrueerimine
Madis HinnoKütuseandurite kontrollstend Eesti Lennuakadeemiale
Marek JürnaLennuliiklusteeninduse AS-i lennujuhtimisosakonna ohutusmeeskonna juhtumite uurimise menetlemise korra muudatusettepanekud
Siim KaardeCRJ700/900 tööriistalao optimeerimine
Vahur KalmeOhutusjuhtimissüsteemi (SMS) rakendamine Kärdla lennujaamas
Kristi KarpovskiRadarispetsialistide erialaõppe analüüs Eesti Lennuakadeemias
Ivar KiinKaitselennunduse lennumeeskonna liikmetele esitatavate nõuete analüüs (piiratud juurdepääsuga lõputöö)
Reiko KleiusEesti Lennuakadeemia õhusõiduki hooldusorganisatsioon
Triin KoolmeisterMajanduslanguse mõju AS-i Tallinna Lennujaam päästeteenistusele
Anni KopliMultilateratsioonil baseeruv seiretehnoloogia
Sven KukemelkLennundusettevõtte loomise võimalustest Tartus
Edvard KuuskSchweizer 300C ja Robinson 22 kasutamine ametpilootide koolitamisel
Kristjan KõrgesaarTänapäevaste seiresüsteemide kasutuselevõtt Eesti lennujuhtimisüksustes
Tamur LangiÕhusõidukite konstruktsioonis kasutatavad komposiitmaterjalid
Siim LeppikSAAB 340 tavaolukorra protseduurid AS-is Estonian Air Regional
Ahti LiivaÕhuväe lennuohutusprogrammi koostamise lähtealused
Britt LuhtTartu õhuruumi analüüs
Taavi MaranEesti Kaitseväe transpordilennukite vajadus (piiratud juurdepääsuga lõputöö)
David Andreas MellovÄmari lennuvälja lennujuhtimise teenistuse arendamise võimalused
Jaak MõttusSatelliitside antennisüsteemi parameetrite määramine
Kalle OruaasLennuohutusnõuded lennundusürituste korraldamisel Eesti Vabariigis
Margus PadarMehitama õhusõiduki (UAV) projekt Eesti Lennuakadeemiale
Liisi PaloviirLennuliiklusteeninduse tugisüsteemide integreerimine Euroopa lennundusteabe andmebaasiga
Kristel PaltsÜhisotsustamise tehnoloogia rakendamine Tallinna lennujaamas
Olga PetrjaševaUus ILS süsteem 08 kursile Tallinna lennuväljal
Merilin PihlapuuAS-i Tallinna Lennujaam müramonitooringu andmete analüüs
Häli PiirsooSalongipersonali valik ja koolitus AS-s Estonian Air
Helari PurgatsMasinaelementide spetsiifika õhusõiduki hoolduses
Rivo RoggenbaumPiirivalve Lennusalga Kuressaare baasi rajamine
Tarvo RäbokonHelikopteri meeskondade vajadus Piirivalve Lennusalga loodavas Kuressaare baasis
Üllar SalumäeLennujuhtide tasemetestide läbiviimise protseduurid Eesti lennujuhtimisüksustes
Ahto SaueÜhtlase laskumisega lähenemine ja keskkonnasäästlikud lennuprotseduurid
Kristi SeppaKopteri aerodünaamika õppematerjali koostamise lähtealused
Janar SiimanLennuvälja maapealse liikluse juhtimise täiustatud süsteem – A-SMGCS
Aire SiinvertEesti Vabariigi otsingu- ja päästesüsteemid ning nende toimeperspektiiv võrdluses Norra kuningriigi vastavate struktuuridega
Sirgit SikkEesti Lennuakadeemia üliõpilaste õpimotivatsiooni hindamine ja tõstmise võimalused
Olga SovarenkoLennundusettevõtte loomise võimalustest Tartus
Kaider ZoppJätkuva lennukõlblikkuse tagamine väikeõhusõidukitel
Stepan TarassovBombardier CRJ-900NG hoolduskeskus
Tõnno ToompuuUpgrade and Update of Denim Air Compliance List (ing. k.)
Vastavusnimekirja uuendamine ja kaasajastamine Denim Air näitel
Tanel TorimPito´t ja staatika süsteemi laborstend Eesti Lennuakadeemiale
Aleksandra TsõpunCreating Aeronautical Research and Development Platform in Estonia (ing. k.)
Lennundusalase teadus-arendusplatvormi loomine Eestis
Tanel TurkKuressaare lennujaama töökorralduse analüüs regulaarlendude ohutuks teenindamiseks
Raigner TuulRadarposti TPS-77 töökeskkonna mõju tervisele (Piiratud juurdepääsuga lõputöö)
Reili VaarmanErinevate toitumisvajaduste rahuldamise võimalused AS-s Tallinna Lennujaam
Alar VaherRaadiorežiimide operatiivsuse suurendamise võimalused (piiratud juurdepääsuga lõputöö)
Taavi VunkPiiratud nähtavuse protseduurid Tallinna lennuväljal
Jaana ÜksikMandri ja saarte vahelise lennunduse riiklik doteerimine
2008 
Oliver AlasErineva kultuurilise taustaga meeskonnaliikmete koostöö lennuki kabiinis
Urmas HaljasteAmetpilootide koolitamiseks sobiva kahemootorilise treeninglennuki valik
Janar KadastuGPS vastuvõtja rakendamise võimalused IFR lendudel
Hille KesaKaug- ja aeroseire rakendusvõimalusi Eestis
Kristi KõssPiirivalve radarite informatsiooni integreerimine õhuseiresüsteemi
Liis LeppEuroopa lennujuhtide koolitusvõimalused Eesti Lennuakadeemias
Laur LumprePärnu Lennujaama õhuruumiklassi muutmise võimalused
Siim ReinartRaadionavigatsiooniseadmete parameetrite mõõtmine
Janar TodeskKopteriga manööverdamisel sooritatavate lennutehniliste vigade analüüs
2008 Tartu Lennukolledž  
Vitali FeditšenkovAerostar P600 hooldusbaas
Marko GreenbaumLennuki L39 aerodünaamiliste omaduste teoreetiline analüüs
Raiko HansenTartu Lennukolledži FNPT II portaal
Riiko HansenTartu Lennukolledži lennujuhtimissimulaatori portaal
Johannes HelmLaosüsteem Piirivalve Lennusalgale
Regina HerodesLennuliiklus tundliku faunaga aladel
Sander JansonMittepurustava meetodiga testimise koolitusvõimalused Tartu Lennukolledžis
Dmitri JekimtsevÄmari lennuvälja elektrivõrk
Priit JunkinAvioonika praktikaprogrammi koostamine Tartu Lennukolledžile
Vahur KivirandLiikluse kasvu mõjud Tallinna lähilennujuhtimisüksuse töökorraldusele
Jekaterina KomarovaLennureisijate teenindamise standardid ja nende kasutamine uute töötajate väljaõppes
Kadri KordemetsTalvehoolduse korraldus Tallinna lennujaamas
Roman KõopuuTallinna ja Ämari lennujaamade väljumis- ja saabumisprotseduurid
Kristel KäsnapuuLennuliiklusteeninduse AS lennujuhtide vajadus kuni aastani 2030
Katrin LangAeronavigatsiooniteenuste analüüs Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsis
Lembit LehtlaLennumarsruutide optimeerimine vaktsineerimistöödel
Veiko LepsArvutipõhised õppevahendid side- ja navigatsioonisüsteemide erialale
Tanel LiblikInimfaktor kopteriõnnetuste põhjusena
Karel LõhmusPiloodile vajalike põhinäitajate lähendusarvutused
Maarja MalkovKärdla lennujaama arenguperspektiivid
Ille MaremäeKrediitkaardipettuste vähendamise võimalikkusest lennupiletite ostmisel Internetist AS-i Estonian Airi näitel
Risto MäeotsGaasiturbiinmootori kütus Jet A-1
Maris MärdlaLennujuhtimissimulaatori pseudopiloodi ja radarlennujuhi tööpositsioonide kasutamise õpiobjektid
Kert NormetLennuraja ohutus Tallinna lennujaamas
Alvar OjaKellavere radarposti juhtimis- ja monitooringusüsteem
Varvara OngLennuvälja töökeskkonnale ja töötajatele esitatavate nõuete analüüs
Daisy PelloTallinna Lennujaama hetkeseis ja arenguvõimalused
Roland PoltrukLennuparameetrite süsteemi testaparatuur AS-is Avies
Birgit PurresTallinna lennujaama rekonstrueerimise ja arengukavade mõju Lennuliiklusteeninduse AS-le
Toomas PuuseppKeskkonnakahjud Ämari lennuväljal ja nende likvideerimine
Peeter PõderTartu Lennukolledži komposiitmaterjalide õppetöökoda
Imre RammulLennundustegevuse müra uurimine Tartu lennujaamas
Priit RifkÕhusõidukite ohutu maapealne teenindamine Tallinna lennujaamas
Raimo RoonetLennuvahendite klassifikatsioon ja arengusuunad
Aleksander RussakovAS AME kemikaalikäitlusprogrammi koostamine
Doris SaalitsRenoveerimise mõju Tartu lennujaama võimekusele
Marko SarapÕhusõidukite müra ja heitgaaside mõju keskkonna seisundile
Reet StammEesti kaitselennunduse otstarbelise õhuruumi korraldus
Steve SõeruerRadari ASR-8 operatsioonilise võimekuse tagamine
Sunne SäreNõuded käitajale lennutegevuseks väikeettevõttes
Georgi ZanevÜhtse suhtluslahenduse rakendamine AS-i Estonian Air näitel
Lauri TammSimulaatorite visuaalse andmebaasi loomise protsess ja tarkvara
Riho TammTartu lennujaama arenguperspektiivid aastatel 2008 – 2013
Allan TartSekundaarradarite elektromagnetilise keskkonna mudel
Mihkel TommingasSatelliitside lahendused õhuväele
Kristel ToriSuhtlusvead pilootide ja lennujuhtide vahel
Aleksandr TšesnokovÕppekorraldus Euroopa lennukoolitusorganisatsioonides ja võrdlus Tartu Lennukolledžiga
Jaanus UrbLennubaasi õhusõidukite hooldeeskadrilli kvaliteedisüsteemi arendamine
Ilja VeselovMootori AI-8 laboristend Tartu Lennukolledžile
Argo ViidingTartu Lennukolledži töökeskkonna riskianalüüs
Merle ViidingAS`i Tallinna Lennujaam kuvand tööandjana tööjõuturule sisenejate hulgas
2007 
Janar AasmaMaarjamõisa meditsiinilinnaku kopteriplatsi projekti lähtetingimused     
Andres ArendiÕhuruumi paindlik kasutamine Eestis
Siim AssiÕhuseireradarite raadioelektroonilise sõjapidamise metoodika
Aleksander GagarinPiirivalve Lennusalga lendava koosseisu jätkukoolituse süsteem
Alisa HartšikovaEuroopa Nõukogu määrus 2407/92 kui kõlvatu konkurentsi vältija ja tarbija huvide tagaja
Risto HärmatisVäärtusahela kasutamine lennundusettevõtete kasumlikkuse analüüsiks
Priit KimmelAerokaamera kinnitamine Britten Norman BN2T Islander tüüpi väikelennukile
Maksim KozorezAutopiloodi prototüüp
Kristiina KuningasÜhise raadiosageduse mõju lennuohutusele Tartu, Viljandi ja Pärnu lennuväljadel
Johan KüttTreening-hävituslennuki valik Eesti Õhuväele
Priit LepistElektromagnetiline ühildatavus lennujaamades Tartu Lennujaama näitel
Siiri MereTuulegeneraatorid ja lennundustegevus
Aive MihkelsonAkadeemilise edu seosed psühholoogiliste testide tulemustega Tartu Lennukolledžis
Ellika MonesLennuliiklusteeninduse tehnilise toe käideldavuse andmebaas
Kadri MäeotsSatelliitnavigatsioonisüsteem Galileo
Alar PaasÕhuseireradari TPS-117 testsüsteem
Andrus PorriÕhusõiduki Challenger 300 kasuliku massi suurendamine Tallinn-Kuressaare vahelise lennuliini teenindamiseks
Mihkel PranstibelEesti Õhuväe hävituslennuki pilootide vajadus ja ettevalmistus
Kairi PruuliÕhutranspordi kasutamise efektiivsus Euroopa Liidus
Denis RomanovPäästetööde korraldamine Eestis
Janek SarapuTerrorismist tulenevad julgestusmeetmed tsiviillennunduses
Alari SchuImpulssradari võimekuse hindamine elektroonilises luures
Ilona SoituÕhuväe lennujuhtide koolituse korraldamine
Eldar SoopaluEesti Aviokütuste Teenuste AS töökorralduse analüüs ja arengusuunad
Raimo SuurkiviKulude optimeerimine lennundusettevõttes
Taavi TaliLennuk valik Tartut teenindavatele lennuliinidele
Hannes TammeMehitamata õhusõiduki ehitamiseks vajalike süsteemide konstrueerimine
Kristjan TelveLennujuhtide täiendkoolituse organiseerimine Lennuliiklusteeninduse AS-s
Aleksandr TeorSaab 340A hooldusprogrammi koostamine AS-le Estonian Air
Madis VahurLearjet 31A hooldusprogrammi koostamine AS-le Avies
Viljar VakrõõmTartu Lennukolledži kaugnavigatsiooni stend
Kristo VallimäeÕhuoperatsioonide Juhtimiskeskuse õhuseirelüli väljaõppeprogrammi koostamine
Siim VallnerÕpiobjekt – lennunduse raadioside harjutused
Kristiina VilsaarMeditsiinilendude perspektiivid Eestis
Andres ÄrmTeliku konstruktsiooni vastavuse uurimine õhusõiduki massi ja maandumiskiiruse muutmisel
2006 
Priit AhvenÄmari lennubaasi kütuseteenistuse ohtlike ainete käitlemise aluste väljatöötamine
Annika AltmetsTartu Lennukolledži õppekava vastavus Tallinna lennujaama ametikohtade nõuetele
Andres AruojaKvaliteedisüsteemi rakendamise analüüs Eesti lennundusettevõtetes
Eve HärmAeronavigatsiooni teenuse osutajate sertifitseerimine vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele (EÜ) nr 550/2004
Erkki HärmsonÕhusõiduki valimine Eesti siseliinidele
Magnus IkkonenKasuliku kaalu suurendamise võimalikkus lennukil Bombardier Learjet 60
Aivo JakimenkoSeireradari parameetrid ja karakteristikud
Rene KallisÖövaatlusseadmeid kasutava lennunduspersonali väljaõpe
Rain KarlsonSimulaatorite kasutamine lennujuhtide koolitamisel
Meelis KarusKopter AB139 hooldamine Piirivalve Lennusalgas
Kristo KilgiÄmari lennuvälja areng tsiviil-militaarlennuväljaks
Raini KukkTartu Lennukolledži ja Kingston University lennundustehnilise personali koolituse võrdlus
Konstantin KutšuraRadarite signaal/müra suhte parendamise võimalused
Margus KäoBaashoolduse angaari valik lennukile Learjet 60
Virko LepikSatelliitnavigatsioonil põhinev lennujuhtimine Kuressaare lennujaamale
Mirjam LingÕhusõidukite maapealne teenindamine Kuressaare lennujaamas
Risto LäntsOmatarbe lennunduse seadusandliku baasi väljatöötamine Eesti Vabariigis
Elika MartsikLennujuhtimise hetkekontseptsioon Eestis – probleemid ja arenguvõimalused
Armin MauEesti Kaitseväele sobiva kopteritüübi valik
Kirsti MuruveeAerofotograafiaks sobivate lennuvahendite võrdlus
Toomas MännoLearjet 60 baashoolduse varuosasüsteemi loomine AS-is Avies
Jaanus OjametsLennuettevõtja sertifitseerimise protseduur
Rene PanksepKahesagedusliku pöörisvooluga detailide kontroll ja aparatuuri valik
Irina PiskunovaEesti tingimustele sobivate VFR lennumiinimumide valik kopteritele
Martin PõderÕhuväe lennuohutusprogrammi väljatöötamine
Andres RahkemaKoolituslennuks sobiva lennuki valik
Andre RoometRadariinfo vahetuse protokolli HDLC konverteerimise võimalused TCP/IP põhiseks
Arvi SadamTsiviillennunduse turvalisus ja renegaatsituatsioonid
Mati SikkEesti Kaitseväe lendurite koolitus
Ülo StallmeisterMilitaarõhusõidukite õnnetuste uurimisprotsessi modelleerimine
Veronika TagelTartu Lennukolledži üliõpilaste motiveeritus
Pille TiirussonNavigatsiooniseadmete valik Pärnu lennujaamale
Kuldar TimmuskAir Maintenance Estonia AS-i töökeskkonna riskide analüüs
Ivo TolgaÕhusõiduki Beechjet 400A jõuallika sobivuse uurimine õhusõiduki massi suurenemisel
Karl-Eerik UntÕhusõiduki hoolduskeskuse rajamine Eestis
Martin ValiVõimalikud jätkusuutlikud energiaallikad lennunduses
2005 
Märt BeilmannBoeing 737-300 ümberehitamise võimalus konteinertransportlennukiks firmas Air Maintenance Estonia
Anti BerensLennuki L-410 UVP E standardsed käitamisprotseduurid AS-s AVIES
Liina KalmEuroopa Liidu töötervishoiu ja -ohutusalaste direktiivide rakendamine Tallinna lennujaamas
Rain KivilaKaugjuhtimispuldi integreerimise võimalused radari ASR-8 süsteemi
Jane KoppeTartu lennujaama navigatsiooniseadmete kaasajastamine vastavalt I kategooria nõuetele
Margus MakkeKaubaveoga seotud lennundusjulgestusküsimused Eesti näitel
Tatjana NeborjakinaNavigatsioonitulede moderniseerimine Kuressaare lennuväljal
Margus NiglasMüraseire aspektid Tallinna lennujaamas
Mihkel PihoPersonali eestvedamine ja motiveerimine Eesti lennundusettevõtetes
Kalev PiirisildLennuki Boeing 737-300/500 ümberpööramise protseduurid Tallinna lennujaama väravas
Anti PuutsaLennundusjulgestuse probleeme ja tendentse
Ragnar PähnEestis 1999-2004 toimunud lennuintsidentide analüüs
Viktor RajevskiCRM Training Programme for AVIES Air Company
Aleksei SirotkinTartu Lennukolledži avioonika laboristendi projekteerimine ja koostamine
Kristi TimakLennureisijate õigused Euroopa Liidus
Kaupo TooduMehitamata lennuvahendite kasutamise võimalikkus Eesti riiklikus lennunduses
Raimo TroppEbareeglipäraste teenindussituatsioonide lahendamise meetodid Tallinna lennujaamas
Mark TrubokÕhuväe kaaderkoosseisu väljaõppe süsteemi optimeerimine
Kristjan TõnisteA/C transponderi kontrollaparatuuri digitaliseerimine
Kaspar VaherAutomatiseeritud meteoroloogiliste seadmete valik Tartu lennujaamale
Jaak ÕunapuuFlight and Navigation Procedure Trainer II rakendamise eeldatav tulemuslikkus Tartu Lennukolledžis
2004 
Eike AndresonRegulaarlende teostava lennuettevõtte käivitamine lähtuvalt Eesti Vabariigi ja EL nõuetest
Toomas AnijärvOhutuse juhtimissüsteemi rakendamine AS-is Tallinna Lennujaam
Andrus HilimonÕhusõiduki angaari projekteerimine Piirivalve Lennusalgale
Diana JaaksonKuluarvestus lennundusettevõttes AS-i Estonian Air näitel
Kristel JaskaKuressaare lennujaama turunduskava
Eva JohansonEuroopa odavlennufirmade turu analüüs
Aivar JürgensonMääruse AIR E 8-4 tühistamisega kaasnenud probleemid eralennunduses
Madis KanaRatta rehvi valik lennuki uuele tüübile
Lauri LaanenurmTerminalserverid
Mihkel-Jaagup LaatsLennundusjulgestuse kvaliteedikontroll ja selle rakendamine Eestis
Alar LaineÕhuturbe koolituse võimalustest Eestis
Jaak LuikKomposiitmaterjali ja põhikonstruktsiooni valik kopteri R-22 pearootori labale
Margus MakkeKriisijuhtimise plaani väljatöötamine Tallinna lennujaama näitel
Mart MalkenKustutus- ja päästeoperatsioonid Tartu lennuväljal ja selle lähiümbruses
Ivar MathisenÕhusõiduki mitmeliikmelise meeskonna koostöö
Kerli OidsaluPrognoositavad Eesti Õhutranspordi turu muutused Euroopa Liiduga ühinemisel
Mario OimetTartu Lennukolledži avioonika katsestendi konstrueerimine ja montaaž
Veiko OrnLennuki ATR-72 teenindamise protseduurid väravas
Rait PritsProtokolli X.25 teenuste konfigureerimine ja administreerimine võrguseadmel Passport 4400
Taavi ReidmaKomposiitmaterjalist detailide remonditöökoja projekteerimine
Alan SchuLennujaama seireradari ASR-8 signaaliprotsessori testahelate kohandamine praktiliseks kasutamiseks
Lauri SimsonUue lennukitüübi valik Piirivalve Lennusalgale
Käth ZinovjevKasuliku kaalu suurendamise võimalikkus lennukil Lear Jet 24
Pille VainMedikopteri teenuste vajalikkus Eesti turul
2003 
Maarja AlusaluPiirivalve Lennusalga personali treeninglendude vajalik maht ja sisu
Piret HanssonAndmesüsteemi asendamine Tallinna lennujaamas
Jaanus JakimenkoAvioonikastendi (VOR/DME, ILS, transponder) projekteerimine ja käitamine
Rain JõeveerKopteri lennubaasi rajamine FALCK Eestile
Indrek KaljumäeTallinna ja Riia lennujuhtimiskeskuste andmevahetuskanal
Angela KallasTestide komplekt TLK õppeainele X
Airi KeskkülaTööohustust reguleerivate õigusaktide nõuded Tallinna lennujaama käitamisel
Martin KontusAerofotolendude vajadus ja eripära
Rait KullÕhuväe lennutehnika kasutamine politseioperatsioonidel
Sirle KurvitsKutseliste pilootide koolitamine Eesti muutuvas lennunduskeskkonnas
Andres LainojaEesti regionaallennuväljade tegevuse analüüs ja arenguperspektiivid
Lauri LelovBoeing 737-500 pardavälise keskmise tagatiiva tugikonstruktsiooni inspekteerimine ja remondi võimalused
Marge MertsinTallinna Lennujuhtimiskeskuse moderniseerimise programmi TATCI funktsionaalsuse ja kasutajasõbralikkuse analüüs
Taavi MuruInimfaktor õhusõiduki hoolduses
Indrek MärtinKopterite kasutamise perspektiivid Eesti Õhuväes
Martin NoorsaluEksperimentaalkopterite kasutusvõimalused Eestis
Eero OjaJuhtimisvigadest põhjustatud kokkupõrked takistusega stardil ja maandumisel
Toomas PaasEuroopa Liidu mõju Eesti lennundusele
Peeter PajulaNDT (mittepurustav test) rakendamine Eesti tingimustes
Karel PoltMerereostuse seirelendude optimaalne süsteem
Juhan-Johhen RossSide korraldamine lennuvahendeid kaasavatel päästetöödel
Andrus SillakiviBoeing 737-500 kütusekulu optimeerimine Tallinna lennuväljal
Loe SillatKopterite kasutamine merepäästetöödel
Indrek SoomreArvuti lennusimulaatorite kasutamine piloodikoolituses
Roland SüttEMHI meteoradari Meteor-500C andmete kasutamine Ämari Lennubaasis
Siim TekkelJAR-145 rakendamine Eesti lennundusettevõtetes
2002 
Jaan AnnusÕhusõiduki meeskonna nõustamine kriisiolukorras
Imre ArikJAR-ide rakendamine Piirivalve Lennusalgas: nõuded, probleemid, lahendusteed
Maarja HaibaLennundustegevuse müra ja selle mõju keskkonnale
Taavi KippakILS-I paigaldus Kuressaare lennuväljale
Meelis KoovitMeeskonna koostöö (CRM) tähtsus kaasaegses lennunduses
Mati KupparLennuplaanide, sekundaarradarit ja meteo-informatsiooni transmissioon
Kertu MartšenkovTeenistuste koostöö lennujaamade käitamisel
Kaie PeernaJulgestusmeetmed ebaseadusliku sekkumise vältimiseks lennunduses
Targo PodekratLennunduse riiklik tsiviilvajadus
Raido RebaneLennujuhtide koolitus arenevas lennujuhtimiskeskkonnas
Kalmer SüttEesti lennundusettevõtete integreeritud tegevus päästetöödel
Ülle VainInimtegur lennujaama käitamisel AS-I Tallinna Lennujaam näitel
2001 
Tiit BornJuhtimise probleemsed valdkonnad lennujaama allüksustes
Allar ErmanLennuväljade projekteerimise ja käitamise alused
Marko LavingTransport logistilises süsteemis Eestis lennunduse näitel
Jaanika MölterTartu Lennukolledži kvaliteedisüsteemi raamnõuded
Priit PartJõuallika sobivuse uurimine õhusõiduki massi suurenemisel
Veiko PitsaluÕhusõiduki tiiva kattematerjali osaline asendamine komposiitmaterjalidega
Kristo RajalaÕhusõiduki maapealse teenindamise tehnoloogiavariandid Tallinna Lennujaamas
Reelika RannikAS Tallinna Lennujaam strukturaalse arengu analüüs
Meelis RiisenbergVHF- ja UHF-sidesüsteemi SAR-projekt
Henry SarapuuÕhuväe üksustevaheline telefoniside
Anar SillakiviTeliku konstruktsiooni sobivuse uurimine õhusõiduki massi ja maandumiskiiruse muutumisel
Merle SoodlaAS Tallinna Lennujaam reisijaprofiil
Raul TerepEesti Vabariigi territooriumil paiknevate endiste militaarlennuväljade olukord ja integreerimise võimalused lennundusse
Toomas TõugjasCessna ühemootoriliste väikelennukite hooldejaama projekt
Gen VagulaUHF-raadioreleeülekandevõrk
Rannel VassiljevKopteriteenuse riiklik vajadus Eestis ja kopterite optimaalne baseerumine
Valmar VingisaarNATO ja EL nõuetele vastavate pilootide koolitusvajadus Eesti Vabariigis
Katrin VolmerTöötervishoiu- ja tööohutuse korraldus AS-s Tallinna Lennujaam
Ivar VärkNATO ja EL nõuetele vastava riikliku lennunduspersonali vajadus Eestis
Gunnar ÜlperDiiselmootori kasutamise võimalus Cessna-172 tüüpi väikelennukil
2000 
Kurmo AnnusJAR-FCL nõuete rakendamine piloodikoolituses Tartu Lennukolledži näitel
Jüri JürgenAS Tallinna Lennujaam organisatsiooni, struktuuri ja juhtimise täiustamise võimalusi
Katrin KlimsonKriitilised faktorid AS Tallinna Lennujaama käitamisel
Tiit MurovAS Tallinna Lennujaama põhiteenust osutava teenistuse töökorraldus ja arengusuunad
Martin NaritsAS Tallinna Lennujaama personali otsing ja valik
Allan NõmmikTartu Lennujaama tegevuse analüüs ja arengusuunad
Kerli SolovjovRahvusvahelise standardi ISO9001 rakendamine lennujaama käitamisel
Raul TamsaluLennupääste korraldus Eesti Vabariigis
Eve VernikPiirivalve-, sanitaar- ja varustuslendude kopteriväljakute planeerimine ja projekteerimine