Ootame lugejaks registreeruma akadeemia üliõpilasi, õppejõude, töötajaid, vilistlasi, lennundusettevõtete töötajaid, teiste kõrgkoolide üliõpilasi, õppejõude ja kõiki, kellele pakub huvi lennunduse valdkond.

Lugejaks registreerumine

 • Lugejaks saab registreeruda raamatukogus kohapeal kehtiva üliõpilaspileti või muu isikukoodiga dokumendi (ID-kaart, pass) alusel või elektrooniliselt siin
 • Raamatukogu lugejad on kohustatud täitma raamatukogu kasutamise eeskirja.           

Laenutamine ja pikendamine 

 • Laenutustähtajad määrab raamatukogu sõltuvalt teaviku tüübist, olemasolevate eksemplaride arvust ja kasutamise intensiivsusest.
 • Laenatud teavikud tuleb tagastada tähtajaks. Tähtaega pikendatakse juhul, kui lugeja käes olevat teavikut ei soovi laenutada teised lugejad.
 • Pikendada saab raamatukogus kohapeal, helistades telefoninumbril 744 8120 või kirjutades e-mailile raamatukogu@eava.ee. 
 • Laenutaja peab vastama aegumishoiatustele laenutustähtaja täitumisel ning meeldetuletustele laenutustähtaja ületamise kohta. 
Koju ei laenutata: 
 • teatmeteoste ainueksemplare;
 • enamnõutavate teavikute viimaseid eksemplare;
 • ajalehti;
 • ajakirjade jooksva aasta viimaseid numbreid.

Teavikute tagastamine ja viivis

 • Kui lugeja ei ole teavikut tähtajaks tagastanud, saadetakse lugejale alates esimesest tähtaja ületamise tööpäevast kuni võlgnevuse likvideerimiseni elektrooniline meeldetuletus lugejakirjes näidatud e-maili aadressile.
 • Laenutustähtaja möödumisel rakendub viivis 0,06 eurosenti päevas ühe teaviku kohta.        
 • Akadeemia töötajatel tuleb raamatukogu teavitada töösuhte lõpetamisest, üliõpilastel akadeemilisele puhkusele, pikemale praktikale siirdumisest või kaitseväkke astumisest. Edaspidine laenutusperiood lepitakse kokku raamatukoguhoidjaga. 
 • Kaotatud või rikutud teavikud tuleb raamatukogule hüvitada vastavalt raamatukogu kasutamise eeskirjale. 

Raamatukogu kasutamise õigus võidakse ära võtta järgmistel juhtudel: 

 • raamatukogu kasutamise eeskirja korduval või jämedal rikkumisel;
 • teaviku kahjustamisel, lõhkumisel;
 • raamatukogule ainelise kahju tekitamisel (teavikute mitteõigeaegse tagastamise korral).  

Raamatukogu sisekord   

 • Raamatukogus on keelatud igasugune tegevus, mis häirib raamatukogu tööd ja teisi lugejaid.         
 • Raamatukogu ruumides tuleb säilitada korda ja vaikust.