Kutsesobivustest õhusõiduki juhtimise õppekavale kandideerijale

Testid on kirjalikud ja toimuvad Eesti Lennuakadeemias kohapeal. Kutsesobivustestid koosnevad ca 20 kirjalikust testist, mille lahendamine võtab koos pausidega aega umbes 4,5-5 tundi. Testidega hinnatakse psühholoogilist võimekust ning isiksuslikke omadusi.

1) Psühholoogilise võimekuse hindamisel uuritakse testide abil:    

 • tähelepanu, taju ja loogilist mõtlemist;
 • tehnilist mõtlemist;
 • arvulist võimekust;
 • ruumis orienteerumise võimekust;
 • püsimälu võimekust;
 • mitme vaimse tegevuse koos sooritamise võimekust.   

2) Isiksuslike omaduste määramiseks tuleb vastata suurele hulgale valikvastustega küsimustele ning täita ka enne katsetele tulemist kaks küsimustikku.  

Selle katsete osaga hinnatakse isikuomadusi, motivatsiooni, erialast orienteeritust, sotsiaalseid võimeid, stressi- ja pingetaluvust jmt.       

Kutsesobivustestide tulemuseks on vastus sobiv või mittesobiv vastavale erialale. Psühholoogiline sobivus on oluline vaid õhusõiduki juhtimise ja lennuliiklusteeninduse erialale kandideerijatel. Juhul, kui kandidaat osutub õhusõiduki juhtimise või lennuliiklusteeninduse erialale mittesobivaks, on tal siiski võimalus edasi kandideerida oma teise valikuna märgitud erialal.        

 

Kirjalike kutsesobivustestide sooritamise kord:

 • sisseastuja peab eelnevalt olema täitnud kolm isiksuse omadusi hindavat küsimustikku. Küsimustikud saadetakse kandidaadile e-kirja teel SAIS-is esitatud e-posti aadressile;
 • kutsesobivustestile hilinejaid katsele ei lubata;
 • sisseastuja peab katsetele pääsemiseks esitama isikut tõendava dokumendi;
 • katsete algul teatab õppejõud töökorralduse;
 • komisjoni liikmetel on õigus üliõpilaskandidaat katsetelt eemaldada, kui kandidaat eksib töökorralduse vastu.