Lennuliiklusteeninduse õppekava vastuvõtutingimused

Antud õppekavale kandideerimiseks tuleb Sul: 

  • täita veebipõhiselt isiksuse omadusi hindav küsimustik (ligipääsuks vajalik info saadetakse e-posti teel);  
  • sooritada arvutipõhised kutsesobivustestid FEAST 1. osa ja 2. osa (2. osale lubatakse 1. osa alusel 20 parimat kandidaati);
  • läbida intervjuu ja  
  • tervisliku sobivuse kontroll (kontrolli hinnang saab olla "sobiv" või "mittesobiv"; mittesobivad kandidaadid arvatakse antud õppekava konkursist välja). 

FEASTi 1. osale pääsemise eeltingimuseks on internetis isiksuse omadusi hindava küsimustike täitmine. Küsimustikud peavad olema täidetud vastuvõtu ajakavas määratud ajaks sõltuvalt sellest, millisel kuupäeval toimub testi sooritamine.      

Tervisliku sobivuse kontrolli saadetakse paremusjärjestuse alusel 10 lennuliiklusteeninduse õppekavale kandideerijat.                            

Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel lähtuvalt konkursipunktidest.  

 Lennuliiklusteeninduse õppekava
Reaalaine riigieksam tulemust ei vaadata
Võõrkeele riigieksamvajalik B2-tase
Arvutipõhine kutsesobivustest FEAST I 
(võimalik sooritada juba enne sisseastumisperioodi 27.02 või 24.04 Tallinnas ja 01.03 või 25.04 või 06.06 Tartus)
max 25 punkti
Arvutipõhine kutsesobivustest FEAST II max 35 punkti
Intervjuu 40 punkti
Tervisliku sobivuse kontroll sobiv/mittesobiv 
Maksimumpunktide arv 100 punkti


Lennuliiklusteeninduse õppekava vastuvõtu ajakava

AVALDUSTE ESITAMISE EELNE vastuvõtukatsete
periood

 

I aeg
II aeg
III aeg
Registreerumine
FEASTile algab: 11.01.2018

Kuni  23.02.2018

Kuni  21.04.2018

Kuni 03.06.2018

Isiksuse omadusi hindava küsimustiku veebipõhine täitmine

Hiljemalt 25.02.2018
Hiljemalt 22.04.2018
Hiljemalt 04.06.2018
FEAST 1. osa 27.02.2018 (Tallinn)
01.03.2018 (Eesti Lennuakadeemia)
kell 12.00
24.04.2018 (Tallinn)
25.04.2018 (Eesti Lennuakadeemia)
kell 12.00
06.06.2018 (Eesti Lennuakadeemia)
kell 12.00

Esialgsete tulemuste teatamine

3 tööpäeva jooksul pärast testi

3 tööpäeva jooksul pärast testi

3 tööpäeva jooksul pärast testi

AVALDUSTE VASTUVÕTT 20.06-01.07.2018

AVALDUSTE ESITAMISE JÄRGNE vastuvõtukatsete
periood

Isiksuse omadusi hindava küsimustiku veebipõhine täitmine 01.07.2018 kell 23.59

FEAST 1. osa

03.07.2018 kell 10.00 või 14.00 (2 x 18 kandidaati)

04.07.2018 kell 10.00 või 14.00 (2 x 18 kandidaati)

05.07.2018 kell 10.00 või 14.00 (2 x 18 kandidaati)

Toimumiskoht: Eesti Lennuakadeemia

FEAST 1. osa tulemuste teatamine SAISis 06.07.2018 kell 16.00
Järgmisele katsele lubatakse paremusjärjestuse alusel 20 kandidaati

FEAST 2. osa ja intervjuu

09.07.2018 FEAST 2. osa kell 10.00; intervjuu kell 13.30 (kuni 7 in)
10.07.2018   FEAST 2. osa kell 10.00; intervjuu kell 13.30 (kuni 7 in)
11.07.2018 FEAST 2. osa kell 10.00; intervjuu kell 13.30 (kuni 7 in)
Toimumiskoht: Eesti Lennuakadeemia
Sisseastumiseksami tulemused; üldine paremusjärjestus SAISis 13.07.2018
Tervisliku sobivuse kontrolli suunatakse üldise paremusjärjestuse alusel 10 kandidaati
Tervisliku sobivuse kontroll

16.07.2018 või 17.07.2018 või 18.07.2018. Toimumiskoht: Tallinn

Vastuvõtukomisjoni otsus

20.07.2018

Õppimatuleku või sellest loobumisest kinnitamine

24.07.2018

Sul on küsimus vastuvõtu kohta? Helista telefonil 744 8110 / 744 8121 või kirjuta vastuvott@eava.ee.