Lennundusettevõtte käitamise õppekava vastuvõtutingimused

Antud õppekavale kandideerimiseks tuleb Sul:

  • sooritada võõrkeele riigieksam (inglise/saksa/prantsuse) vähemalt B1 tasemel (või enne 2014. a sooritatud riigieksam vähemalt 50 punktile); arvestatakse ka rahvusvaheliste keeleeksamite tulemusi (vt Riigi Teataja § 27 lg 15);
  • reaalaine riigieksam (kitsas või lai matemaatika või enne 2014. a sooritatud matemaatika või füüsika riigieksam). Laia matemaatika, enne 2014. a sooritatud matemaatika või füüsika riigieksami tulemusele lisatakse + 16 punkti;
  • läbida sisseastumiseksam. 
Välismaalase õppekeele oskus loetakse piisavaks, kui see vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemele B2.

Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel lähtuvalt konkursipunktidest. 

  Lennundusettevõtte käitamise õppekava
Reaalaine riigieksam 30 punkti
Võõrkeele riigieksam minimaalne B1 (B2 ja kõrgem tase annab 10 lisapunkti)
Sisseastumistest 
(võimalik sooritada juba enne sisseastumisperioodi)
60 punkti (kirjalik osa 30 punkti, suuline osa 30 punkti)
Maksimumpunktide arv 100 punkti

Lennundusettevõtte käitamise õppekava vastuvõtu ajakava

AVALDUSTE ESITAMISE EELNE vastuvõtukatsete
periood

 

I aeg

II aeg

Registreerumine sisseastumiseksamile
algab: 10.01.2019

Kuni 21.04.2019

Kuni 02.06.2019

Sisseastumiseksam
(kirjalik osa + intervjuu)
25.04.2019 (Tallinn) või
26.04.2019 (Eesti Lennuakadeemia)
Kell 10.00
06.06.2019 (Tallinn)
07.06.2019 (Eesti Lennuakadeemia)
Kell 10.00
Esialgsete tulemuste teatamine

07.05.2019

18.06.2019

AVALDUSTE VASTUVÕTT

20.06 - 01.07.2019

AVALDUSTE ESITAMISE JÄRGNE
vastuvõtukatsete periood

Sisseastumiseksam
(kirjalik osa + intervjuu)

09.07.2019 või
10.07.2019 või
11.07.2019
Kell 09.00 või 10.00 või 11.00 või 14.00
Toimumiskoht: Eesti Lennuakadeemia

Vastuvõtukomisjoni otsus

12.07.2019

Õppimatuleku või sellest loobumisest kinnitamine

22.07.2019

Sul on küsimus vastuvõtu kohta? Helista telefonil 744 8110 / 744 8121 või kirjuta vastuvott@eava.ee.